Lokale Energie Monitor geeft inzicht in collectieve warmte-initiatieven

22-03-2024

In 2023 zijn er 21 nieuwe warmte-initiatieven bijgekomen. Lees wat er nog meer blijkt uit de Lokale Energie Monitor van Klimaatstichting HIER.

In 2023 zijn er 21 nieuwe warmte-initiatieven bijgekomen, die aan een collectief warmteproject werken. Het totale aantal is wel gedaald naar 70 actieve warmte-initiatieven (was 78 in 2022). 4 collectieve warmteprojecten waren in 2023 daadwerkelijk operationeel. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor van klimaatstichting HIER.

Luchtfoto Benedenbuurt Wageningen
Foto: Kick Smeets. Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen werkt sinds 2018 aan een warmtenet voor de Wageningse wijk Benedenbuurt

Bij een warmte-initiatief houden bewoners zich in collectief verband bezigmet de warmtetransitie in de eigen woonomgeving. De daling van het aantal warmte-initiatieven komt doordat een aantal initiatieven niet coöperatief is doorontwikkeld. Of omdat ze niet tot een verkennend onderzoek zijn gekomen.

Warmtenet en aquathermie

Een warmtenet is veruit het meest voorkomende type warmte-initiatief. Aquathermie uit oppervlaktewater (TEO) en thermische energie uit afvalwater (TEA) zijn de bronnen die vaak worden onderzocht.

Burgercollectief als initiatiefnemer

Verder blijkt onder meer uit de monitor dat bij 59% van de warmteprojecten het burgercollectief de initiatiefnemer is. Bij 30% is het collectief gelijkwaardig partner en bij 11% onderdeel van een klankbordgroep.

Hulpmiddel bij strategie en uitvoering warmtetransitie

Met de Lokale Energie Monitor maakt Stichting Hier inzichtelijk wat lokale energiecoöperaties bereiken. Gemeenten kunnen deze inzichten gebruiken bij hun Transitievisie warmte en de uitvoeringsplannen.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen