CDOKE-middelen geven je meer capaciteit, nu hebben we slagkracht

13-03-2024

Benieuwd hoe tegen welke uitdagingen de gemeente Rijkswijk aanliep in de energietransitie? En hoe ze hiermee omgingen? Lees meer op Nplw.nl

“Met de CDOKE-middelen konden we een groot team opzetten en opleiden om de energietransitie verder vorm te geven”, vertelt Matthijs Beke, projectleider warmte bij de gemeente Rijswijk. Hij vertelt tegen welke uitdagingen de gemeente Rijkswijk aanliep en hoe ze hiermee omgingen. 

Matthijs Beke va de gemeente Rijswijk
Matthijs Beke van de gemeente Rijswijk

Een groeiend team vraagt om leiding

Medio 2022 werkte Matthijs samen met één collega aan de energietransitie in Rijswijk. Hij had meer collega’s nodig, omdat het werk toenam. “De warmtetransitie leverde meer werk op. De lokale aanpak energiearmoede kreeg meer aandacht, bewoners gingen aan de slag met het terugdringen van hun energieverbruik en er waren ambities om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.

Al geruime tijd spraken de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie Economische Zaken en Klimaat over structurele middelen om de uitvoering van de energietransitie te bekostigen. Met mijn directeur sprak ik af: zodra de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) beschikbaar is, gaan we direct schakelen.”

Toen de CDOKE eraan kwam, zette de gemeente Rijkswijk gelijk vacatures uit. Zodra de middelen beschikbaar kwamen begin 2023, konden de nieuwe collega’s direct beginnen. “Het team groeide snel en daarom volgde de vraag: ‘Wanneer hebben we een teamoverleg?’ Tot daarvoor was er geen teamoverleg, maar het team werd nu groter en mijn collega’s keken steeds meer naar mij. Ik heb toen aangegeven dat ik me met de inhoud bezig wil houden. We hebben daarom naar iemand gezocht die het team vorm kan geven. Ook dit is betaald met de CDOKE-middelen.”

De vormgeving van het team met CDOKE

De gemeente Rijswijk gaf Ronald Prins de opdracht om als kwartiermaker uit te zoeken hoe het team de energietransitie vorm moet geven. “Hij heeft gekeken naar onze positie binnen de gemeente en welke taken hierbij horen. Na 3 maanden had Ronald zijn advies klaar. Ronald was tijdelijk de teamleider in dit proces. In de 3 maanden daarna keek Ronald naar de verdere vormgeving en doorontwikkeling van het team. Zo zocht hij een vaste teammanager, want inmiddels waren we met 9 collega's en uiteindelijk met 13.”

Het in kaart brengen en vastleggen van de werkzaamheden is niet alleen nuttig voor het team, maar ook voor de rest van de organisatie. “Je ziet dat andere afdelingen ook iets doen met energie en geregeld aankloppen voor mankracht of geld. Je moet daarom in je plannen goed vastleggen wat je als team doet en betaalt, en wat er naar andere afdelingen gaat”, vertelt Matthijs.

Blijvend opleiden

Het team is heel erg divers. Matthijs: “Het is boeiend dat we een combinatie van ervaren en minder ervaren collega’s hebben. Tegelijkertijd is het ook ingewikkeld om de collega’s even zelfsturend te krijgen en te zorgen dat ze evenveel kennis hebben. Het team bestaat uit mensen van binnen de organisatie die weten hoe de gemeente werkt, maar niet of minder weten hoe de energietransitie werkt. En uit mensen die niet weten hoe de gemeente werkt, maar wel iets weten van de energietransitie. Ronald heeft ons geholpen met een aanpak voor het gezamenlijk opleiden van de teamleden.

Nog steeds wordt eens per 3 à 4 weken de kennis van de medewerkers bijgespijkerd. Er is kennis in huis en er worden experts uitgenodigd. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van ruimtelijke ordening om te vertellen over de omgevingswet en de planning en control-cyclus van een gemeente. Of een sessie over netcongestie van Stedin, en een verhaal van de Gasunie over WarmtelinQ.”

Matthijs geeft daarnaast aan dat veel gemeenten worstelen met de capaciteit en kwaliteit van hun mensen. “Zo zijn wij eigenlijk te klein om het allemaal alleen te doen. Voor specifieke onderwerpen maken we al gebruik van de regioaanpak. Misschien dat we zulke kennis- en opleidingssessies ook regionaal kunnen organiseren. We moeten meer inzetten op kennis delen en uitwisselen, als we de energietransitie willen versnellen.

Dankzij de CDOKE-middelen zijn we dus snel gegroeid en hebben we meer kunnen aanpakken. Zo versnellen we de energietransitie.”

Contact

•    Mail naar Matthijs Beke

Meer informatie

•    Lees hier meer over de CDOKE-subsidie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen