Programma Energiehoofdstructuur (PEH) definitief vastgesteld

06-03-2024

De ministerraad heeft het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) vastgesteld. Je kunt je aanmelden voor een van de online informatiebijeenkomsten waarin het PEH wordt toegelicht. Lees meer op Nplw.nl

Klimaatneutrale energievoorziening vraagt meer ruimte dan het fossiele systeem. Het is van groot belang om een beeld te hebben van de ruimte die er nodig is en om effectief regie te voeren op het gebruik ervan. Daarom heeft de ministerraad het Programma Energiehoofdstructuur (PEH) op 1 maart vastgesteld. Je kunt je aanmelden voor een van de online informatiebijeenkomsten waarin het PEH wordt toegelicht.

380kv wateringen | Foto: Rob Poelenjee
Foto: Rob Poelenjee

Het PEH is de ruimtelijke visie voor de energiehoofdstructuur voor Nederland in 2050 op land. Met het PEH zijn voor het eerst het totale ruimtebeslag en de ruimtelijke effecten op de samenleving in kaart gebracht. En worden nieuwe instrumenten ingezet om infrastructuur van nationaal belang te realiseren, van hoogspanningslijnen tot groene waterstofproductie. Het PEH wordt 4-jaarlijks geactualiseerd.

Samenwerking Rijk, provincies, regio's en gemeenten

Het behoud van ruimtelijke reserveringen is een gezamenlijke opgave van nationale, regionale en lokale overheden. Om overheden hierbij te helpen, zet het kabinet in op het ontsluiten van informatie, geodata, kennisdeling en leernetwerken waar provincies en gemeenten gebruik van kunnen maken. Monitoring en intensiever contact tussen Rijk en medeoverheden bieden meer garantie dat ruimtelijke reserveringen niet meer overschreven worden.

Informatiebijeenkomsten

In april worden 3 online bijeenkomsten voor professionals georganiseerd waarin het PEH en de bijbehorende Uitvoeringsagenda worden toegelicht. Daarnaast is er ruimte voor vragen en wordt er dieper ingegaan op de uitvoering van enkele aandachtsgebieden. Meer informatie over de bijeenkomsten en aanmelden vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees de kamerbrief aanbieding definitief Programma Energiehoofdstructuur op Rijksoverheid.nl.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen