Webinarreeks: Wet collectieve warmte uitgelegd

05-04-2024

Met het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) verandert er veel voor de manier waarop de warmtetransitie vorm wordt gegeven. Denk hierbij aan de rol van gemeenten, warmtebedrijven en veranderende organisatiemodellen. In de 5-delige webinarreeks leggen we de belangrijkste punten van de Wcw uit.

Met het wetsvoorstel Wet collectieve warmte (Wcw) verandert er veel voor de manier waarop de warmtetransitie vorm wordt gegeven. Denk hierbij aan de rol van gemeenten, warmtebedrijven en veranderende organisatiemodellen. In de 7-delige webinarreeks leggen we de belangrijkste punten van de Wcw uit. Deze webinars worden georganiseerd samen met warmtepartners.

Woonwijk met op de voorgrond een bouwvakker, een container, buizen en een struik
Foto: Kick Smeets

1. Wat houdt de Wcw in?

In het 1e webinar op 15 februari bespraken we de inhoud van het wetsvoorstel en wat dit in de praktijk betekent voor gemeenten en provincies. Benieuwd? Kijk hier het webinar terug: Wat houdt de Wet collectieve warmte eigenlijk in?.

2. Organisatiemodellen en samenwerken onder de Wcw

Met de komst van de Wcw verandert er veel voor warmtebedrijven en de manier waarop organisaties samenwerken. Benieuwd naar de verschillende organisatiemodellen en de rol van publieke warmtebedrijven? Kijk dan hier het webinar van 27 februari terug: Organisatiemodellen en samenwerken onder de Wcw.

3. Regionaal warmtebedrijf als voorbeeld van organisatiemodel warmte

De Wcw heeft als gevolg dat warmtebedrijven verplicht publiek eigendom moeten worden. Gemeenten moeten daarom de rol op zich nemen om warmtekavels toe te wijzen en warmtebedrijven aanwijzen/oprichten. Hoe dit in zijn werk gaat zie je in het webinar van 14 maart. Het Gelders Warmte Infrabedrijf wordt als voorbeeld organisatiemodel gebruikt. En Machiel Karels van gemeente Harderwijk licht toe hoe zij het Warmtenetwerkbedrijf Harderwijk hebben opgericht. Kijk 'm hier terug: ‘Regionaal warmtebedrijf als voorbeeld van organisatiemodel warmte’.

4. Organisatiemodellen voor coöperatieve warmtenetten

In het webinar van 28 maart bespraken we organisatiemodellen voor coöperatieve warmtenetten. Zo kwamen de lokale energiecoöperaties van Wageningen en Gooiese Meren aan bod. Dit zijn organisatiemodellen, voor warmte onder de Wcw, waar een warmtegemeenschap onderdeel van uitmaakt. Je kunt het webinar terugkijken

5. Een 100% publiek warmtebedrijf met meerdere aandeelhouders

Maandag 15 april van 11.00 – 12.15 uur is er een webinar over organisatiemodellen van warmtebedrijven die 100 % publiek zijn en meerdere aandeelhouders hebben. Veel gemeenten vragen zich af welke rol zij kunnen nemen in lokale warmtelevering door een publiek warmtebedrijf volgens de nieuwe Wet collectieve warmte (Wcw). Je kunt het webinar terugkijken.

6. 100% gemeentelijk warmtebedrijf 

Op 27 mei van 11.00 - 12.15 uur organiseerden we het 6e webinar in deze reeks. Deze ging over organisatiemodellen van warmtebedrijven die 100 % gemeentelijk zijn. In deze rol wordt de gemeente zelf leverancier, broneigenaar en/of netwerkeigenaar van het warmtenet. De gemeente loopt dan meer risico, maar krijgt ook de volledige regie. Je kunt het webinar terugkijken.

7. Publiek-privaat warmtebedrijf

Maandag 24 juni van 11.00 – 12.15 uur was het 7e en laatste webinar over publiek-private warmtebedrijven. Veel gemeenten vragen zich af welke rol zij kunnen nemen in lokale warmtelevering door een publiek warmtebedrijf volgens de nieuwe Wet collectieve warmte (Wcw).

In dit webinar staat de publiek-private samenwerking in een warmtebedrijf centraal. De Wcw biedt mogelijkheden om een warmte joint-venture te hebben waarbij de publieke partij een meerderheid in zeggenschap heeft.

Omdat dit organisatiemodel op deze manier nog niet bestaat, werpen we in het webinar een blik op bestaande publiek-private samenwerkingen. Zo bespreken we tijdens dit webinar wat de voor- en nadelen zijn van een publiek-privaat warmtebedrijf  en waarom dit wel of niet bij jouw gemeente past. Ook kijken we naar verschillende afwegingen vanuit het gemeentelijk perspectief:

  • Welke risico’s zijn er en hoeveel risico wil je lopen?
  • Hoe organiseer je deze rol?
  • Hoe werkt het financieel?
  • Hoe borg je het belang van de bewoners?

Je kunt het webinar terugkijken.

Terugkijken

In ieder webinar is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De webinars zijn online bij te wonen, en ze zijn terug te kijken als geheel of in delen.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen