Doe-ateliers voor lokale bestuurders

04-03-2024

NPLW en de regio organiseren samen de komende tijd 'doe-ateliers' voor lokale bestuurders. Deze bijeenkomsten geven bestuurders een actueel overzicht van de regionale warmtetransitie-ontwikkelingen, inclusief het verband met het energiesysteem en netcongestie.

NPLW en de regio organiseren samen de komende tijd 'doe-ateliers' voor lokale bestuurders. Deze bijeenkomsten geven bestuurders een actueel overzicht van de regionale warmtetransitie-ontwikkelingen, inclusief het verband met het energiesysteem en netcongestie. Het eerste ‘doe-atelier’ vond 16 februari plaats met de regio’s Noord-Holland Noord en Zuid, als onderdeel van een al geplande bestuurlijke bijeenkomst over de warmtetransitie door de provincie Noord-Holland.

Bovenaanzicht van een wijk in Enkhuizen met bomen met op de achtergrond water
Foto: Kick Smeets

Wethouders duurzaamheid van verschillende Noord-Hollandse gemeenten, vertegenwoordigers van het NPLW, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), Servicepunt Duurzame Energie en de provincie waren op de bijeenkomst in het Haarlemse provinciehuis aanwezig. Er kwam al snel naar voren dat inwoners verwachten dat er keuzes moeten worden gemaakt. Gedeputeerde Rosan Kocken onderstreepte ook het belang van duidelijkheid: “De plannen op wijkniveau van de meeste gemeenten zijn nog niet op orde. Dit moet wel gebeuren in de warmteprogramma’s die gemeenten gaan maken. Netbeheerders moeten weten hoe het met de planning zit in verband met netcongestie.”

Met de presentaties van Detlef Meijer (Gelders Warmte Infrabedrijf), Gijs Termeer (HIER klimaatbureau), Susanne van Suylekom en Luc Brugman (HVC) en Jade Oudejans (Winst Uit je Woning) kwamen in het programma veel verschillende aspecten van de warmtetransitie aan bod.

Duidelijkheid en handelingsperspectief

In Noord-Holland ondersteunt het Servicepunt Duurzame Energie de gemeenten, zo ook bij het opstellen van Warmteprogramma’s. Tjalling de Vries van het ministerie van Binnenlandse Zaken riep op tot duidelijkheid, “ook als je het niet weet”. Om in beweging te blijven, is meer duidelijkheid en handelingsperspectief nodig – ook vanuit het Rijk. Het verhaal over de lokale warmtetransitie geeft richting. Tjalling: “Het vraagt wel moed van de wethouders.”

Doel van ‘doe-ateliers’

De focus in de ‘doe-ateliers’ ligt op de bestuurlijke opgave en de regierol van bestuurders, inhoudelijk ondersteund met informatie over landelijke ontwikkelingen en beschikbare (financiële en beleids-) instrumenten. De sessies bieden ook inzicht in de voortgang van de regionale warmtetransitie op basis van beschikbare data en in relatie tot netcongestie, bronnenverdeling, warmtenetten, warmtepompen en isolatie. Het NPLW kan knelpunten uit de praktijk - indien gewenst - agenderen bij landelijke tafels zoals de Samenwerkingstafel Lokale Warmtetransitie, waar oplossingen worden gezocht door zowel uitvoerende partijen als ministeries.

We gaan de opbrengst uit de doe-ateliers te vertalen naar een landelijk beeld dat we breder kunnen delen, zodat gemeenten van elkaar kunnen leren.

Meer weten?

Neem hiervoor contact op je accounthouder.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen