€45 miljoen voor verduurzaming mkb en bedrijventerreinen

02-02-2024

BZK zet ruim €23 miljoen in voor een Ontzorgingsprogramma verduurzaming voor mkb’ers. Daarnaast stelt BZK een budget van ruim €22 miljoen beschikbaar voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Beide programma’s lopen tot 1 mei 2027.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zet ruim €23 miljoen in voor een Ontzorgingsprogramma verduurzaming voor mkb’ers. Daarnaast stelt BZK een budget van ruim €22 miljoen beschikbaar voor de verduurzaming van bedrijventerreinen. Het doel is om in totaal 5.700 mkb’ers en 650 bedrijventerreinen te helpen met verduurzamen. Provincies voeren de programma's uit. Door deze decentrale aanpak is er sprake van betere aansluiting op bestaande lokale en regionale structuren, zoals de transitievisies warmte van gemeenten.

Europese en Nederlandse beleidskaders stellen de komende tijd strengere eisen aan de energie- en gebouwprestatie. Veel kleine mkb’ers missen de kennis en capaciteit om hierop in te spelen en hun bedrijfspand, bedrijfsproces of bedrijventerrein te verduurzamen. Daarbij geldt dat hoe beter bedrijventerreinen georganiseerd zijn en samen optrekken bij verduurzaming, hoe gemakkelijker dit op gang komt.

Provincies voeren programma’s uit

De uitvoering van beide programma’s ligt bij de 12 provincies. De middelen voor beide programma’s zijn beschikbaar voor begeleiding en advisering, niet voor de bekostiging van de verduurzamingsmaatregelen zelf. Iedere provincie geeft een eigen invulling aan de programma’s en maakt zelf de keuze welke kleine mkb’ers en bedrijventerreinen zij binnen het programma kunnen ontzorgen.

Budget aanvragen

Vanaf 15 februari tot 15 maart 2024 kunnen provincies budget aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het volledige nieuwsbericht lees je op Volkshuisvestingnederland.nl.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen