€ 54 miljoen voor opstellen SMP's natuurvriendelijk isoleren

22-12-2023

Het kabinet stelt € 54 miljoen beschikbaar om provincies en gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP) om natuurvriendelijk te kunnen isoleren. € 40 miljoen hiervan gaat naar de gemeenten voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van de (pre-)SMP’s.

Het kabinet stelt € 54 miljoen beschikbaar om provincies en gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van een soortenmanagementplan (SMP) om natuurvriendelijk te kunnen isoleren. € 40 miljoen hiervan gaat naar de gemeenten voor het opstellen, uitvoeren en monitoren van de (pre-)SMP’s. De subsidiegelden lopen via de provincies.

Soortenmanagementplan

Een SMP houdt in dat gemeenten in een keer voor een gebied of de gehele gemeente ecologisch onderzoek doen. Hierbij nemen ze maatregelen ter bescherming van aanwezige diersoorten. Hierdoor is individueel ecologisch onderzoek per woning niet meer nodig.
De ministeries van BZK en LNV, het IPO, de VNG, en andere belanghebbende partijen zien SMP’s als de beste oplossing om gebouwen te isoleren binnen de Wet natuurbescherming (Wnb). Daarin staat onder meer dat beschermde diersoorten zoals de vleermuis, huismus of gierzwaluw niet gestoord of gedood mogen worden bij (isolatie)werkzaamheden.

Natuurvriendelijk isoleren

Het isoleren van woningen is belangrijk om de energiekosten betaalbaar te houden. Omdat het opstellen van een SMP enkele jaren zal duren, wordt er gewerkt aan een kortetermijnaanpak waarmee isoleren door kan gaan: natuurvriendelijk isoleren. Deze houdt onder meer in dat bij isolatiewerkzaamheden een bedrijf wordt ingehuurd dat op een natuurvriendelijke werkwijze isoleert. De methodiek wordt in de komende periode geformaliseerd tot een landelijke vrijstelling in de vorm van een gedragscode. De landelijke vrijstelling vervalt zodra de SMP’s landelijk zijn uitgerold. Het uiteindelijke doel is dat iedere gemeente een ontheffing heeft via een (pre-)SMP.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen