De Wgiw geeft gemeenten bevoegdheden en geen verplichting

20-12-2023

Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, beantwoordt vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Wet Gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw).

Gemeenten krijgen met het wetsvoorstel Wet Gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) de bevoegdheid om wijken aan te wijzen die van het aardgas overstappen op een duurzaam (collectief) alternatief. Hierbij moeten zij in ieder geval rekening houden met de betaalbaarheid van de plannen voor de eindgebruiker. Dat schrijft Hugo de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op 19 december 2023 in antwoorden op Tweede Kamervragen over het wetsvoorstel Wgiw.

Betaalbaarheid warmtetransitie

Door vrijwel alle partijen in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de betaalbaarheid van de warmtetransitie en de gevolgen voor burgers. De regering vindt de Wgiw van belang om juist de betaalbaarheid van de warmtetransitie én voor individuele burgers en bedrijven te waarborgen en te verbeteren. Gemeenten wegen de relevante aspecten af – met het doorlopen van een zorgvuldig proces – in de uiteindelijke beslissing om het omgevingsplan wel of niet te wijzigen en de levering van aardgas in de wijk op termijn te beëindigen. Dit zou betekenen dat wijken die niet worden aangewezen door de gemeenten voorlopig aardgas kunnen blijven gebruiken.

Gemeentelijke bevoegdheden wijkaanpak

Naast de betaalbaarheid worden er vragen gesteld over de gemeentelijke bevoegdheden en het verplichtende karakter van de wijkaanpak. Het kabinet benadrukt dat gemeenten met dit wetsvoorstel bevoegdheden krijgen en nergens toe verplicht zijn. Ze mogen deze bevoegdheid daarbij slechts inzetten wanneer ze voldoen aan de waarborgen. Ook het alternatief voor aardgas staat niet vast, per wijk verschilt wat het beste alternatief is en de keuze wordt samen met de bewoners vastgesteld.  

Verder werden er juridische vragen gesteld en vragen over de uitvoeringscapaciteit, doenvermogen, normering hybride, huurregelgeving en nadeelcompensatie. Benieuwd naar alle antwoorden op de Kamervragen over de Wgiw? Lees dan de nota naar aanleiding van het Verslag - Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw).

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen