Routeplanner en stappenplan soortenmanagementplan (SMP)

02-12-2023

Hoe kun je woningen isoleren én de natuur beschermen? Servicepunt Duurzame Energie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ontwikkelden samen een informatieblad en een routeplanner.

Hoe kun je woningen isoleren én de natuur beschermen? Servicepunt Duurzame Energie en de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ontwikkelden samen een informatieblad en een routeplanner. 

Bekijk de routeplanner op servicepuntduurzameenergie.nl

Met de routeplanner en het stappenplan kunnen gemeenten in Noord-Holland kijken welke stappen zij kunnen zetten om tot een soortenmanagementplan (SMP) te komen. Volgens de Wet natuurbescherming is een ecologisch onderzoek naar beschermde diersoorten verplicht als je je spouw of dak wilt isoleren. Daarna kan pas gestart worden met (ver)bouwactiviteiten. De oplossing is een gebiedsgerichte ontheffing met een SMP. 

Inzicht 

Maar wat is dat eigenlijk? De routeplanner en het stappenplan geven inzicht. Deze zijn specifiek gemaakt voor de gemeenten in Noord-Holland Noord maar ook anderen gemeenten kunnen met deze routeplanner zien welke stappen je als gemeente kunt zetten om tot een SMP te komen. Bekijk hier de routeplanner. 

Let op! Dit is een voorbeeld

Deze routeplanner en dit stappenplan brengen overzichtelijk in beeld wat het traject is om tot een gebiedsontheffing te komen. Dit voorbeeld geldt voor gemeenten in de provincie Noord-Holland. Andere gemeenten kunnen bij hun eigen provincie terecht met vragen over welke voorwaarden van gebiedsontheffing (SMP) in hun regio van toepassing zijn. Zo stelt bijvoorbeeld de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord dat een ontheffing 10 jaar geldig is. In sommige gebieden is dit 5 jaar, afhankelijk van de ecologische situatie. Raadpleeg jouw bevoegd gezag - provincie of omgevingsdienst - voor de voorwaarden die lokaal gelden voor een gebiedsontheffing.

Vragen

Meer weten? Je kunt terecht bij Manouk Maalderink via manouk.maalderink@servicepuntde.nl

Afbeeldingen

Cookie-instellingen