NPLW en Nationaal programma Regionale Energietransitie lanceren factsheet warmte

30-11-2023

Samen met het het Nationaal Programma Regionale Energietransitie maakten we een overzicht van mogelijke technologieën voor duurzame elektriciteit en warmte. In de factsheet Warmte lees je meer over restwarmte, geothermie, aquathermie etc.

NPLW en het Nationaal Programma Regionale Energietransitie maakten samen een overzicht van mogelijke technologieën voor duurzame elektriciteit en warmte. In de factsheet Warmte lees je meer over restwarmte, geothermie, aquathermie, biomassa, zonthermie, groen gas, waterstof en opslag van warmte.

Download de factsheet warmte

Kengetallen en bronnen voor verdieping

In de factsheet vind je informatie over begrippen en er staat een handzaam overzicht met relevant kengetallen per technologie. Ook vind je meer informatie en bronnen voor eventuele verdieping. 

Focus op warmtebronnen over gemeentegrenzen heen

De focus ligt op warmtebronnen die een bijdrage kunnen leveren aan een bovengemeentelijke warmteopgave. De volgende technieken worden behandeld: restwarmte, geothermie, aquathermie, biomassa, zonthermie, groen gas en waterstof. Ook opslag van warmte is onderdeel van deze factsheet.

Beeldmateriaal en informatie te gebruiken

De factsheets zijn voorgelegd en afgestemd met Ministerie van Economische zaken en Klimaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, IPO, VNG, Unie van Waterschappen, NVDE en netbeheerders. Informatie en beeldmateriaal mogen vrij geciteerd en gebruikt worden met duidelijke bronverwijzing naar NP RES.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen