‘Haast je langzaam’, het is allemaal niet morgen klaar - Blog Maureen van Eijk

04-12-2023

December is de maand van het terugblikken. Met jaaroverzichten, beste sportmens van het jaar en het Van Dale Woord van het Jaar. Als er één woord uitspringt in het afgelopen jaar dan is dat voor mij wel het synergie-effect, samen staan we sterker.

December is de maand van het terugblikken. Met jaaroverzichten, beste sportmens van het jaar en het Van Dale Woord van het Jaar. Als er één woord uitspringt in het afgelopen jaar dan is dat voor mij wel het synergie-effect, samen staan we sterker.

Terugblikken, we doen het bijna allemaal en blijkbaar vinden we dat fijn. Ik kijk terug op een bewogen jaar waarin wij als NPLW-team in de pioniersfase zaten en op zoek gingen naar waar wij de meeste meerwaarde kunnen toevoegen. En waarin we met elkaar in een goede sfeer enorm veel werk hebben verzet. Een jaar waarin ik veel mensen tegen ben gekomen die blij zijn dat NPLW bestaat. Zodat er één plek is waar alles samen komt en terug te vinden is. Daar word ik blij van!

De rode draad in ons werk afgelopen jaar was overzicht en samenhang creëren. Zodat we met elkaar weten: wat is de lokale warmtetransitie en wat hebben gemeenten en anderen van elkaar nodig om hier met elkaar uitvoering aan te geven? NPLW heeft in een jaar tijd een groot netwerk opgebouwd. Daardoor kunnen we kennis, kunde en wensen delen. De interactie tussen wat moet en zal – de regelingen en wetten – en de dagelijkse praktijk vanuit de lokale situatie maakt dat deze verbinding hout snijdt. Dat maakt ons werk zo leuk. Je bent integraal aan het kijken en synergie aan het creëren om ervoor te zorgen dat er meer gaat gebeuren.

De rode draad van de warmtetransitie in de afgelopen jaren is dat er veel is gebeurd, maar dat er ook veel versnippering is. Dat is geen wonder; dat hoort bij een transitie. Maar dat maakt het niet makkelijk. Iedereen springt op een rijdende trein en doet vervolgens erg zijn best. Er is een enorm aanbod van beleid, regelingen en subsidies, maar ook van kennis en ervaringen van adviserende en uitvoerende organisaties. In die wirwar proberen we nu met elkaar samenhang en synergie te vinden. Dat kost tijd, daarvoor moet je elkaar kennen en vertrouwen en dezelfde taal leren spreken.

Na presentaties die ik de afgelopen tijd op congressen en evenementen gaf, kreeg ik vaak te horen dat men het fijn vindt dat NPLW vertelt waar gemeenten staan; zonder te oordelen. Gemeenten herkennen zich erin, en herkenning biedt erkenning. Marktpartijen, overheden en partners kregen meer begrip voor gemeenten waarom het zo ontzettend ingewikkeld is. Als je echt benoemt waar het om gaat, is er daarna ook meer openheid en kun je verwachtingen managen. Komend jaar kunnen we onze kennismakelaarsrol als liaison d’amour nog beter inzetten. 

Liaison d’amour. Want: wees lief voor elkaar. Het is allemaal niet morgen klaar, het is ingewikkelde materie. Iedereen zit er met goede intenties in. Daar hoort ook bij dat je elkaar kan aanspreken op wat je van elkaar nodig hebt. Gemeenten, provincies, ministeries, partners, het maatschappelijk middenveld en NPLW: we reflecteren op elkaar en we werken nauw samen. 

Met blijdschap blik ik terug op afgelopen jaar. Er wordt ons als NPLW een rol gegund als spin in het web. Daar zijn we blij mee en we staan klaar om gemeenten te helpen en samen te versnellen. Het gaat om weten, willen en kunnen. Door beter te weten wat we van elkaar nodig hebben en scherper te hebben wat we daarin willen betekenen, kunnen we elkaar versterken in het kunnen, de uitvoering.

Ik wens iedereen de komende kerstperiode een tijd van onthaasting en bezinning toe. Met je familie, geliefde en/of naasten. Om daarna samen een frisse start te maken. Ik wens jullie alvast hele fijne feestdagen toe!

Maureen van Eijk is directeur van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen