NPLW ondersteunt gemeenten in warmtetransitie met handreiking uitvoeringsplan

16-11-2023

Het uitvoeringsplan geeft aan hoe en wanneer een dorpskern, buurt of wijk aardgasvrij wordt. Het plan is vormvrij. Veel gemeenten zijn zoekende hoe ze dit uitvoeringsplan inhoud en vorm geven. NPLW heeft daarom een handreiking gemaakt dat gemeenten als voorbeeld kunnen gebruiken.

Het uitvoeringsplan geeft aan hoe en wanneer een dorpskern, buurt of wijk aardgasvrij wordt. Het plan is vormvrij. Veel gemeenten zijn zoekende hoe ze dit uitvoeringsplan inhoud en vorm geven. NPLW heeft daarom een handreiking gemaakt dat gemeenten als voorbeeld kunnen gebruiken.

Hoe bouw je een goed uitvoeringsplan op? Welke informatie kun je er in opnemen en waar moet je allemaal rekening mee houden als je een uitvoeringsplan maakt? We beschrijven het uitgebreid in de handreiking opbouw uitvoeringsplan.

Waarom een uitvoeringsplan?

Het is voor bewoners, gebouweigenaren en uitvoerende partijen belangrijk om te weten wanneer welke stap wordt gezet in het aardgasvrij maken van de woonomgeving. Op die manier kan een bewoner bijvoorbeeld afwegen welke isolerende maatregelen hijzelf al kan aanbrengen. De netbeheerder kan in gesprek gaan over de investeringen die nodig zijn om het net te verzwaren.

Het uitvoeringsplan is praktisch onmisbaar voor gemeenten zelf. Het aardgasvrij maken van wijken is een langjarig en complex traject, waarover de gemeente regie moet voeren. Een planmatige aanpak helpt dit voor alle betrokken partijen behapbaar te maken door de opgave te structureren en keuzes inzichtelijk te maken.

Zo weten betrokkenen waar ze aan toe zijn

Maureen van Eijk, directeur NPLW, vertelt: “De regie voor het opstellen van dit plan ligt bij gemeentes. Zij kennen de lokale situatie, weten waar mogelijkheden zijn voor koppeling met andere ingrepen in de openbare ruimte, hebben concrete connecties en het beste zicht op de wensen en zorgen van gebouweigenaren en -gebruikers. Het plan zorgt ervoor dat alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn, wanneer een gebouw wordt verduurzaamd en/of van het aardgas af gaat.”

Hoe is de handreiking tot stand gekomen?

De handreiking maakte NPLW samen met andere partijen, zoals VNG, Aedes, Unie van Waterschappen, NVDE en Netbeheer Nederland. Ook droeg een groot aantal gemeenten bij aan het maken van dit voorbeeldplan. 

Volg het webinar ‘Wat staat er in een uitvoeringsplan?’ op 18 december

Op 18 december van 15.00 – 16.00 uur organiseert NPLW een webinar over de handreiking. In het webinar nemen we het voorbeeld van het uitvoeringsplan met elkaar door.

Meld je aan

Lees de handreiking uitvoeringsplan

Afbeeldingen

Cookie-instellingen