Meer hypotheekruimte voor verduurzaming vanaf 1 januari

06-11-2023

Per 1 januari 2024 worden de leennormen voor hypotheken gewijzigd. Huishoudens krijgen meer leenruimte voor de koop van een energiezuinige woning én voor het verduurzamen van de eigen woning. Ook krijgen alleenstaanden en mensen met een studieschuld meer leenruimte.

Per 1 januari 2024 worden de leennormen voor hypotheken gewijzigd. Huishoudens krijgen meer leenruimte voor de koop van een energiezuinige woning én voor het verduurzamen van de eigen woning. Ook krijgen alleenstaanden en mensen met een studieschuld meer leenruimte.

Dit staat in de brief waarmee minister Hugo de Jonge, mede namens de minister van Financiën en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Tweede Kamer informeert over de leennormen voor hypothecair krediet vanaf 2024.

Energielabel weegt mee

Vanaf 1 januari 2024 hangt de maximale toegestane hypotheek voor huishoudens voor een deel af van het energielabel van de woning. Voor de aanschaf van een woning met een beter label kan meer worden geleend dan voor een woning met een slecht energielabel. Huishoudens met een beter energielabel besparen immers op hun energierekening. Hiermee sluit de hypotheek beter aan op het maandelijkse budget van huiseigenaren voor hun hypotheeklasten.

Vanaf volgend jaar mag er meer geleend worden voor het verduurzamen van woningen met slechte labels. Voor deze woningen kan er verantwoord meer geleend worden omdat er na verduurzaming bespaard kan worden op de energierekening. De extra leenruimte is beschikbaar voor woningeigenaren die hun gekochte woning willen verduurzamen én voor woningeigenaren die hun huidige woning willen verduurzamen. Op deze manier wil de minister het verduurzamen van koopwoningen op een financieel verantwoorde manier faciliteren. De extra leenruimte is niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen en komt in plaats van het huidige vaste extra leenbedrag van 9.000 euro.

Naast de hypotheek blijven de subsidies en het Nationaal Warmtefonds beschikbaar voor verduurzaming met extra mogelijkheden voor huiseigenaren met een laag inkomen. Daarnaast bieden sommige gemeenten aantrekkelijke financiering aan via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Bredere aanpassingen

Er zijn naast de aanpassingen rondom duurzaaamheid, ook wijzigingen voor mensen met een studieschuld en alleenstaanden. Vanaf 1 januari 2024 wordt de impact van een studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten vastgesteld op basis van de actuele lasten van hun studielening. Dit betekent dat er -in tegenstelling tot nu-  dus niet meer gekeken wordt naar de oorspronkelijke omvang van de studielening. Tegelijkertijd krijgen alleenstaanden met een inkomen van ten minste 28.000 euro vanaf volgend jaar de mogelijkheid om aanvullend 16.000 euro te lenen. Dit extra bedrag biedt deze groep iets meer financiële ruimte bij het kopen van een woning.

Extra leenbedragen voor aankoop woning en energiebesparende maatregelen per energielabel

De onderstaande tabel geeft per energielabel aan wat de extra leenbedragen voor aankoop van een woning en voor energiebesparende maatregelen zijn.

Energielabel woning Extra bedrag dat geleend mag worden voor aankoop ten opzichte van woning met label E, F, of G Extra bedrag dat geleend mag worden voor energiebesparende maatregelen
E, F, G € 0 € 20,000
C, D € 5,000 € 15,000
A, B € 10,000 € 10,000
A+, A++ € 20,000 € 10,000
A+++ € 30,000 € 10,000
A++++ € 40,000 € 0
A++++ met een energieprestatiegarantie afgegeven voor een periode van minstens 10 jaar € 50,000 € 0

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen