Gemeenten kunnen tot 1 december extra uitkering aanvragen voor klimaat- en energiebeleid

31-10-2023

Gemeenten kunnen aanspraak maken op een extra uitkering voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Voor 2024 en 2025 is er extra budget beschikbaar voor specifieke plannen.

Gemeenten kunnen aanspraak maken op een extra uitkering voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Voor 2024 en 2025 is er extra budget beschikbaar voor specifieke plannen. Dit maakt onderdeel uit van de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE). Gemeenten hebben hier op 30 oktober per e-mail bericht over ontvangen. Tot 1 december kunnen gemeenten vervolgens aanvragen voor de extra uitkering indienen. 

Het totale budget voor planfinanciering voor 2024 is 88 miljoen euro. Ook voor de komende jaren zal vanuit CDOKE extra budget voor planfinanciering beschikbaar zijn waar gemeenten plannen voor in kunnen dienen.

Meer weten?

Lees er over op de RVO-website. Daar staat ook welke plannen je kunt indienen.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen