Maatregelen sneller uitbreiden stroomnet

20-10-2023

Het kabinet en netbeheerders nemen nieuwe maatregelen om te zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte blijft voor woningbouw, economische ontwikkeling en de verduurzaming van huishoudens, mobiliteit en bedrijven.

Het kabinet en netbeheerders nemen nieuwe maatregelen om te zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte blijft voor woningbouw, economische ontwikkeling en de verduurzaming van huishoudens, mobiliteit en bedrijven. Deze maatregelen zijn gericht op het sneller uitbreiden van het stroomnet, beter benutten van de huidige ruimte op het net en het verplaatsen van de vraag naar elektriciteit buiten piekuren.

Uitbreiding van het net versnellen 

Om het elektriciteitsnet zo snel mogelijk uit te breiden verdubbelen netbeheerders de jaarlijkse investeringen van € 4 miljard naar jaarlijks € 8 miljard vanaf 2025. 

Het kabinet wil juridische procedures en vergunningverlening verkorten. Zo kan bijvoorbeeld de procedure 1,5 jaar sneller door bepaalde uitbreidingen van het net als ‘zwaarwegend maatschappelijk belang’ aan te merken. Ook moet er grond beschikbaar komen voor de bouw van het elektriciteitsnet. 

€ 166 miljoen voor de stimulering van energiehubs

Bedrijven stemmen hiermee lokaal hun elektriciteitsvraag en -aanbod op elkaar af waardoor er minder ruimte op het stroomnet nodig is. Bij huishoudens worden slimme, aanstuurbare warmtepompen en laadpalen in de toekomst de norm. Hiervoor worden nieuwe standaarden en certificering ontwikkeld. Voor openbare laadpalen wordt flexibel laden een standaardonderdeel van de contracten met gemeenten.

Stroomnet beter benutten

Het stroomnet zit alleen tijdens piekmomenten vol, als veel bedrijven en huishoudens tegelijk veel elektriciteit gebruiken. Om het stroomnet beter te benutten:

  • sluiten netbeheerders contracten met grootverbruikers om op piekmomenten als dat nodig is tijdelijk minder elektriciteit te gebruiken. 
  • wordt deelnameplicht verder uitgewerkt. 
  • starten vanaf 2024 proactieve veilingen (flexibiliteitstenders). 

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen