Ministers presenteren aanpak voor natuurinclusief isoleren na uitspraak Raad van State

06-10-2023

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en voor Natuur en Stikstof (N&S) hebben handvatten en vervolgstappen voor natuurinclusief isoleren gepresenteerd in een Kamerbrief.

De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en voor Natuur en Stikstof (N&S) hebben handvatten en vervolgstappen voor natuurinclusief isoleren gepresenteerd in een Kamerbrief. Dit in reactie op de recente uitspraak van de Raad van State over na-isolatie van spouwmuren. De voorgestelde aanpak omvat richtlijnen voor huiseigenaren en isolatiebedrijven. Ook komt er budget voor gemeenten om een soortenmanagementplan op te stellen.

Korte termijn aanpak

Het advies voor huiseigenaren is om bedrijven te kiezen die 'natuurvriendelijk isoleren', met aandacht voor beschermde diersoorten. Daarnaast wordt aanbevolen om te controleren of lokale gemeenten specifieke plannen hebben voor natuurinclusief isoleren. Huiseigenaren vinden hierover binnenkort meer informatie op de website van RVO en www.verbeterjehuis.nl

Landelijke aanpak en toezicht

Isolatiebedrijven moeten rekening houden met de zorgplicht uit de wet natuurbescherming. Zij moeten werken volgens natuurvriendelijk isoleren. Er komt een landelijke aanpak voor de training Natuurvriendelijk Isoleren voor isolatiebedrijven en voor het toezicht op de uitvoering van deze methodiek, gekoppeld aan kwaliteitscontrole. 

€44 miljoen beschikbaar voor het opstellen van soortenmanagementplannen (SMP)

Voor de lange termijn wordt een structurele aanpak voorgesteld via zogenaamde 'soortenmanagementplannen' (SMP’s) die gemeenten moeten opstellen. Hierdoor kan in één keer voor de gehele gemeente een ecologisch onderzoek worden gedaan en maatregelen genomen worden om de aanwezige diersoorten te beschermen.

Hiervoor is dit jaar €44 miljoen beschikbaar gesteld uit het Nationaal Isolatieprogramma. De regeling waarmee deze middelen beschikbaar worden gesteld aan gemeenten en provincies was tot half september in consultatie. Onder voorbehoud gaat deze regeling in november open.

Gemeenten kunnen ook de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) gebruiken om SMP’s te bekostigen.

Innovaties en wetgeving

Verder wordt gewerkt aan technologische innovaties om bijvoorbeeld vleermuizen snel op te sporen. Ook wordt de wetgeving aangepast om nestvoorzieningen te verplichten bij nieuwbouw en grootschalige renovaties.

De ministeries werken de komende weken samen met provincies, gemeenten, isolatiebedrijven en natuurorganisaties om concrete afspraken te maken en huiseigenaren te informeren. Een gedetailleerde uitwerking van de aanpak wordt verwacht in november.

Meer informatie

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen