Ondersteuning bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed

05-10-2023

Gemeenten en maatschappelijke organisaties moeten de eigen gebouwen verduurzamen om bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Maatschappelijk vastgoed is een groot deel van de gebouwen in Nederland en heeft een voorbeeldfunctie in de warmtetransitie.

Gemeenten en maatschappelijke organisaties moeten de eigen gebouwen verduurzamen om bij te dragen aan de doelen uit het Klimaatakkoord. Maatschappelijk vastgoed is een groot deel van de gebouwen in Nederland en heeft een voorbeeldfunctie in de warmtetransitie. Het Kennis- en innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed (KIP-mv) kan organisaties hierbij ondersteunen.

Kennis bundelen

Met dit samenwerkingsplatform bundelen kennisorganisaties vanuit de sectoren zorg, sport, monumenten, musea, onderwijs en gemeenten hun krachten. De kennisinstellingen bieden informatie en ondersteuning bij de verduurzaming aan eigenaren binnen de verschillende sectoren. Binnen het platform wisselen de organisaties daarnaast kennis uit, worden goede voorbeelden gedeeld en innovaties aangejaagd.

Bekijk welke organisaties deel uit maken van het platform

Opnieuw grote interesse voor subsidie verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De vraag naar extra middelen om het vastgoed te verduurzamen is groot: de tweede tranche van de subsidieregeling DUMAVA was binnen een dag leeg. Op de startdatum van de regeling ontving RVO meer aanvragen dan er subsidie beschikbaar is. Daarom is de regeling gesloten. Het beschikbare budget wordt verloot onder de aanvragen die RVO voor de sluiting ontving. Naar verwachting keert de regeling vanaf 2024 jaarlijks terug. Je kunt in de toekomst dus opnieuw subsidie aanvragen. Tot 2030 is het voorgestelde budget € 1,9 miljard.

Amersfoort heeft routekaart naar duurzaam vastgoed

Op de RVO-website vind je ook praktijkvoorbeelden. Zo kun je lezen over hoe de gemeente Amersfoort haar vastgoed verduurzaamt. Dankzij de routekaart gaat dit op een strategische en systematische manier. Met een uitvoeringsplan geeft de routekaart richting aan de verduurzaming van ongeveer 66 gebouwen, bestaand vastgoed en nieuwbouw. Hiermee moet het gemeentelijke vastgoed al in 2030 CO-neutraal zijn. Lees meer over hoe Amersfoort het aanpakt. Bekijk de routekaart die door de raad is vastgesteld. Wil je als organisatie zelf aan de slag met het maken van een routekaart voor de verduurzaming van je vastgoedportefeuille? Het sjabloon van RVO helpt je bij het opstellen. 

Meer weten?

Kijk op het Kennis- en Innovatieplatform.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen