Succesvolle regiobijeenkomst: start van kennis delen en versnellen

04-10-2023

Op 25 september was de eerste bijeenkomst van regiocoördinatoren NPLW uit alle regio’s van Nederland. Deze bijeenkomst was de start van een netwerk waarin regio’s en NPLW samen komen om de lokale warmtetransitie te versnellen.

Op 25 september was de eerste bijeenkomst van regiocoördinatoren Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie uit alle regio’s van Nederland. Deze bijeenkomst was de start van een netwerk waarin regio’s en Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) samen komen om de lokale warmtetransitie te versnellen. Door samen te werken en van elkaar te leren over lokale, regionale en landelijke vraagstukken. Met elkaar, maar ook met de provincies, netbeheerders, RES en andere belangrijke partners.

Kennismaken met elkaar

Tijdens de bijeenkomst maakten iedereen kennis met elkaar, zowel de NPLW-accounthouders en de regiocoördinatoren NPLW als onderling. De regiovorming wordt met enthousiasme ontvangen. Het kan helpen om beter samen te werken. Directeur NPLW Maureen van Eijk: “De regierol van gemeenten is complex en cruciaal. De vraag is: hoe kan de regio daarbij helpen?”

Regionale samenhang vertalen naar lokaal

In een paar pitches vertelden regio’s over hun plannen. Astrid Madsen, warmtecoördinator van de regio’s Rotterdam, Den Haag én Holland Rijnland: “Gemeenten en energieregio’s hebben dezelfde vraagstukken. Door kennis te delen over hoe een proces verloopt helpen we elkaar. Ook delen we concrete onderzoeken. We organiseren meerdere bijeenkomsten per jaar. Soms alleen met gemeenten en soms met meerder partijen. De SpUk-gelden zetten wij in om de regionale samenhang te vertalen naar lokaal en om de lokale transitie te ondersteunen met kennis en capaciteit.”

Opleiden met coachpool en intervisieprogramma

In de regio Drechtsteden gebruikt regisseur warmtetransitie Eric Dieleman de SpUk-regeling voor een opleidingscentrum: “We zijn bezig met een leidraad voor wijkaanpakken en om die geschikt te maken voor training. We hebben een coach-pool met experts van binnen en buiten de regio Drechtsteden. Ook hebben we een intervisieprogramma.” Samenwerken in de regio doet Drechsteden door samenwerkingsmiddagen: “Dat is letterlijk samen zitten om te werken, niet om te overleggen. Terwijl je in dezelfde ruimte aan het werk bent, leer je van alles van elkaars aanpak.”

Vervolg

De regiocoördinatoren NPLW gaan de komende tijd vaker bijeenkomen. De vraag naar goede plannen, gezamenlijk aanbesteden, opgaven bundelen, kennis uitwisselen en gezamenlijk monitoren was groot.

Meer weten?

Sinds juli is de SpUk-regeling open waarbij regio’s een regiocoördinator NPLW gaan aanstellen. Wil je weten hoe de provincie Noord-Holland de regeling aanvroeg? Bekijk het praktijkverhaal. Wil je weten hoe het in jouw regio zit? Neem contact op met je NPLW-contactpersoon.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen