Verduurzaming van VvE-gebouwen wordt makkelijker

05-09-2023

Minister Hugo de Jonge (BZK) heeft vandaag de VvE-versnellingsagenda verduurzaming gepresenteerd om zo verduurzaming makkelijker en sneller te maken. Verduurzaming van deze gebouwen loopt achter vergeleken met woningen van particulieren en coöperaties. Dat geldt voor zo’n 1,2 miljoen appartementen.

Minister Hugo de Jonge (BZK) heeft vandaag de VvE-versnellingsagenda verduurzaming gepresenteerd om zo verduurzaming makkelijker en sneller te maken. Verduurzaming van deze gebouwen loopt achter vergeleken met woningen van particulieren en coöperaties. Dat geldt voor zo’n 1,2 miljoen appartementen.

Drie hoofdmaatregelen

Het verduurzamen van VvE-gebouwen kan complex zijn omdat woningeigenaren gezamenlijk besluiten moeten nemen over duurzaamheidsmaatregelen en onderhoud. Met drie hoofdmaatregelen wil het ministerie verduurzaming bij VvE’s vereenvoudigen en versnellen. 

Makkelijkere besluitvorming bij VvE's

Voor alle VvE’s geldt in de toekomst dat een meerderheid van 50% +1 van de stemmen voldoende is voor het nemen van een besluit over verduurzamingsmaatregelen. In diezelfde wetgeving wordt vastgelegd dat er voor een besluit over verduurzaming geen opkomsteis (quorum) meer is vereist. VvE’s hanteren nu vaak deze opkomsteis en een verhoogde meerderheid van 2/3 of 3/4 van de stemmen. 

Verbetering subsidies en leningen

De subsidie voor VvE’s (SVVE) wordt per 1 januari 2024 uitgebreid. Zo worden voor monumenten de minimale isolatiewaarden verlaagd, zodat deze beter aansluiten op de aard van het gebouw. En naast subsidie voor procesbegeleiding kan een VvE ook subsidie aanvragen voor verschillende onderzoeken, die nodig zijn voor het besluit voor het verduurzamen van het gebouw. Bijvoorbeeld een asbestonderzoek of flora- en faunaonderzoek. Om te zorgen dat er genoeg procesbegeleiders zijn, wordt gekeken naar het opzetten van een opleiding.

Ook is het mogelijk om naast de SVVE nóg subsidie(s) aan te vragen bij de gemeente en dus te stapelen. Bijvoorbeeld voor het isoleren van je gebouw als het appartement onder het Nationaal Isolatieprogramma valt. Naast de subsidie zijn ook de mogelijkhedenvoor lenen verbeterd. Vanaf 26 april jl. is de rente van de VvE-Energiebespaarlening van het Warmtefonds met 1,5% verlaagd. 

Ondersteuning voor VvE’s

Voor hulp en ondersteuning bij verduurzaming voor VvE’s is in het klimaatpakket van april dit jaar 25 miljoen euro gereserveerd. Maatregelen zijn onder meer:

  • Website en loket voor appartementseigenaren
    Appartementseigenaren worden meer bewust gemaakt van hun eigen rol bij het verduurzamen en onderhouden van het gebouw. In 2023 komt er een verbeterde VvE-pagina op verbeterjehuis.nl en een toolkit ter ondersteuning van gemeenten op volkshuisvestingnederland.nl. In 2024 ook een landelijk VvE-verduurzamingsloket. Appartementseigenaren en VvE-bestuurders kunnen hier gemakkelijk toegang krijgen tot informatie, deskundig advies en cursussen.
  • Inzet gelden van het Nationaal Isolatieprogramma
    Gemeenten kunnen hun budget voor de lokale aanpak van het nationaal isolatieprogramma (ruim 1 miljard euro) en energiearmoede (568 miljoen) ook inzetten om VvE’s te helpen bij het verduurzamen van het gebouw. Gemeenten worden hierbij ondersteund vanuit het landelijk VvE-verduurzamingsloket.

Meer informatie

Vragen?

Heb je vragen over hoe je VvE's kan ondersteunen in de warmtetransitie? Neem dan contact op met onze helpdesk. Een van onze adviseurs helpt je graag verder.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen