Nieuwe videoserie over de transitievisie warmte en de Omgevingswet

29-08-2023

Wat betekent de nieuwe regelgeving voor gemeenten? Met welke maatregelen moet de gemeente de komende tijd aan de slag? Wat is in ieder geval verstandig om te doen? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in de videoserie ‘De transitievisie warmte en de Omgevingswet.

Wat betekent de nieuwe regelgeving voor gemeenten? Met welke maatregelen moet de gemeente de komende tijd aan de slag? Wat is in ieder geval verstandig om te doen? Deze en nog veel meer vragen komen aan bod in de videoserie ‘De transitievisie warmte en de Omgevingswet.

In de video’s geven we toelichting op het planproces om van een transitievisie Warmte/ het Warmteprogramma naar een gewijzigd omgevingsplan te komen. We besteden aandacht aan de afspraken uit het Klimaatakkoord en de Omgevingswet. Ook de nieuwe regelgeving die nog in ontwikkeling is, namelijk de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) en het Besluit gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Bgiw) komen aan bod.

Beknopte inleiding

Deze video’s lenen zich goed als beknopte inleiding in het onderwerp voor gemeenteambtenaren, wethouders of raadsleden. Ook kunnen gemeenten onderstaande video’s inzetten om context te bieden tijdens participatietrajecten.

De inhoud van de video’s gaat uit van de juridische stand van zaken per februari 2023. De Omgevingswet treedt in werking per 1 januari 2024. De Wgiw en Bgiw bevinden zich op dit moment nog in het wetgevingsproces. De exacte datum van inwerkingtreding is nog niet bekend.

Meer informatie, vragen of opmerkingen?

Wil je meer informatie over het gemeentelijk planproces? Neem contact op met de accounthouder van jouw regio.

Deze videoserie is gemaakt in samenwerking met VNG Realisatie. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze videoserie? Neem dan contact op met de Helpdesk.

Het Klimaatakkoord: wat betekent dat voor gemeenten?

In de eerste video gaan we in op de beleidscontext van de warmtetransitie. Welke afspraken gelden in Nederland over de te behalen doelen? Welke rol spelen de gemeenten hierin?

 

 

Wetgeving die eraan komt: de Omgevingswet

Welke instrumenten biedt de Omgevingswet voor de uitvoering van de lokale warmtetransitie?

 

 

Wetgeving die eraan komt: de Wgiw en het Bgiw

Uitgaande van de consultatieversies van deze regelgeving (december 2022) gaan we in deze video in op de vraag wat de Wgiw en het Bgiw betekenen voor de gemeenten. En hoe de gemeenten met deze regelgeving het beste kunnen omgaan.

 

 

Wat moet, wat mag en wat is verstandig?

Welke verplichtingen en bevoegdheden hebben de gemeenten onder de huidige regelgeving (2022). Hoe verandert dit na inwerkingtreding van de Omgevingswet en later ook na inwerkingtreding van de Wgiw en het Bgiw? Wat is verstandig als je de transitievisie warmte actualiseert en het uitvoeringsplan opstelt?

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen