Voorstel verdeling energiearmoedemiddelen gemeenten voor energiefixers bekend

20-06-2023

Het kabinet maakte op 17 maart bekend in 2023 nieuwe middelen beschikbaar te stellen voor extra inzet van energiefixers. De verdeling van deze middelen is nu - onder voorbehoud van akkoord door de Tweede Kamer – bekend gemaakt in de suppletoire begroting, zodat gemeenten zich kunnen voorbereiden.

Opschaling energiefixteams

Energiefixers benaderen sinds afgelopen winter bewoners om hen te helpen hun energiegebruik onder controle te krijgen en het wooncomfort te verbeteren. Hiervoor zetten gemeenten de energiearmoedemiddelen om energiefixers te ondersteunen in die in 2022 zijn verstrekt. 

Voor de opschaling van energiefixteams komt dit jaar €185 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten. Dit gaat via een verhoging van de bestaande energiearmoedemiddelen. Dit is bedoeld om kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen te ondersteunen. 

Verdeling middelen 

Van de €185 miljoen wordt € 150 miljoen verdeeld naar rato van het aantal ‘energiearmoedewoningen’ binnen gemeenten. De overige € 35 miljoen gaat specifiek naar de 19 gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.  

Het ministerie van BZK doet in de aankomende suppletoire begroting een voorstel voor een verdeling van de energiearmoedemiddelen per gemeente. Nadat de Tweede Kamer daarmee heeft ingestemd, ontvangen de gemeenten in juli 2023 deze energiearmoedemiddelen.

Deze bedragen komen bovenop de € 368 miljoen die in 2021 en 2022 al beschikbaar zijn gesteld. De voorwaarden blijven hetzelfde en de looptijd wordt verlengd naar 2025. 

Lees meer op de website van Volkshuisvesting Nederland

Afbeeldingen

Cookie-instellingen