Uitvoeringsmiddelen voor gemeenten (CDOKE)

Met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) ondersteunt het rijk gemeenten en provincies bij het opbouwen van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken.

Regio

Landelijk

Doelgroep

Overheden

Doel

Inhuren personeel of expertise

Type financiering

Subsidie

Subsidie voor gemeenten voor uitvoering klimaatbeleid 

Met de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) ondersteunt het rijk gemeenten en provincies bij het opbouwen van een interne organisatie gericht op het uitvoeren van klimaat- en energietaken. Hiervoor wordt tot en met 2025 € 1,04 miljard uitgetrokken. Met dit geld kunnen zij extra personeel aantrekken en externe expertise in huis halen.

Meer informatie en de bedragen per gemeente zijn te vinden op de RVO-website.

De volledige reeks met uitvoeringsmiddelen t/m 2030 is te vinden in de regeling. Deze lopen op van 341 miljoen in 2023 tot 738 miljoen in 2030.

CDOKE structureel inzetbaar

Het tijdelijke karakter van de regeling CDOKE maakt het lastig om er vaste aanstellingen van medewerkers mee te bekostigen. In overleg met de ministeries van EZK, BZK en de provincies hebben de provinciale toezichthouders besloten dat gemeenten de ontvangen klimaat- en energiegelden van 2023 mogen opnemen als structurele baat in de begroting 2024 voor de jaren 2024 tot en met 2027. Zo kunnen gemeenten toch personeel in vaste dienst nemen. Meer weten? Vraag ernaar bij je provincie.

Extra CDOKE uitkering voor specifieke plannen

Gemeenten kunnen voor 2024 en 2025 aanspraak maken op een extra CDOKE uitkering voor het uitvoeren van plannen voor het inrichten van een zero-emissiezone, het aanleggen van zonneweiden en/of windparken en het aardgasvrij maken van gebouwen. Het totale budget voor planfinanciering voor 2024 is € 90 miljoen. Voor 2025 is dat € 300 miljoen. De CDOKE-uitkering is aan te vragen tussen maandag 3 juni 9.00 uur en maandag 1 juli 17.00 uur.

Lees er meer over op de RVO-website.

Subsidie voor regionale capaciteit

Er komt van 2023 tot en met 2025 jaarlijks € 9 miljoen euro beschikbaar om regionale samenwerking te versterken. Hiermee kunnen gemeenten beter kennis delen en de warmtetransitie versnellen, bijvoorbeeld door een regiocoördinator aan te stellen of experts in te huren. Bekijk hier de pagina over de SpUk

Cookie-instellingen