BNG Duurzaamheidsfonds

Het BNG Duurzaamheidsfonds is bedoeld voor zakelijke initiatiefnemers die willen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

Regio

Landelijk

Doelgroep

Ondernemers

Doel

Projecten

Type financiering

Lening

Zakelijke krediet voor verduurzaming, duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen

Het BNG Duurzaamheidsfonds is bedoeld voor zakelijke initiatiefnemers die willen bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van gemeenten of provincies.

Voor wie Wat
  • Ondernemers
  • Het fonds is een aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen. Het faciliteert verduurzaming op ecologisch gebied (zoals duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen) en sociaal cultureel gebied.
Plek in de warmteketen Bijdrage
  • Warmtebron
  • Verstrekt uitsluitend zakelijke kredieten van € 100.000.
  • Tot € 2,5 miljoen.

Aanvragen

Meer informatie over deze lening vind je op de website van BNG Duurzaamheidsfonds. Je kunt de lening hier ook aanvragen.

Meer informatie en aanvragen

Cookie-instellingen