Webinar: Handreiking Warmteprogramma toepassen in de praktijk

29-05-2024

Begin

28-06-2024 om 11:00

Einde

28-06-2024 om 12:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Ga je als gemeente aan de slag met het Warmteprogramma? Bekijk dan op 28 juni van 11.00 tot 12.15 uur het webinar ‘Handreiking Warmteprogramma toepassen in de praktijk’.

Buurten, wijken en dorpskernen worden richting 2050 aangesloten op een duurzaam warmtealternatief. Wanneer welk gebied aan de beurt is, leggen gemeenten vast in een document dat om de vijf jaar wordt vernieuwd. In 2021 leverden gemeenten dit document voor het eerst op onder de naam ‘transitievisie warmte’. Uiterlijk in 2026 moeten gemeenten een warmteprogramma opstellen. Gemeenten moeten hierbij rekening houden dat het warmteprogramma een instrument is binnen de Omgevingswet en daarmee aan verschillende juridische voorwaarden moet voldoen.

Handreiking Warmteprogramma

Om gemeenten te ondersteunen bij het opstellen van het warmteprogramma heeft het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) een handreiking ontwikkeld. De handreiking beschrijft aan welke vereisten een warmteprogramma moet voldoen en biedt praktisch advies om als gemeente aan de slag te gaan.

Meer informatie en aanmelden

Cookie-instellingen