Webinar: lancering dashboard utiliteit in de wijkaanpak

22-05-2024

Begin

06-06-2024 om 11:00

Einde

06-06-2024 om 12:15

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Gemeenten hebben voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving behoefte aan meer inzicht in de utiliteitsbouw en in de kosten die de transitie met zich meebrengt voor deze doelgroep.

Het dashboard utiliteit in de wijkaanpak moet gemeenten helpen een eerste inzicht te krijgen in de invloed van de utiliteitsbouw op de wijkaanpak.

Het is voor het eerst dat deze energetische data op buurtniveau voor heel Nederland bij elkaar is gebracht. Gemeenten kunnen deze informatie gebruiken voor de keuzes in programmering en mogelijke duurzame alternatieven in het Warmteprogramma dat in 2026 moet worden opgeleverd.

Tijdens het webinar informeren we gemeenten over het dashboard utiliteit in de wijkaanpak en de toepassing voor het Warmteprogramma 2026.

Voor wie

Programmanagers energie en duurzaamheid, projectleiders wijkaanpakken, participatieadviseurs, beleidsadviseurs economie, beleidsadviseurs (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed.

Sprekers

  • Hanna Jonker, Scientist Energy in Built Environment bij TNO Energy Transition Studies.
  • Inka Vogelaar, Beleidsmedewerker Energietransitie Utiliteitsbouw bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Een nader te bepalen spreker van een gemeente die betrokken is bij de ontwikkeling van dit dashboard. 

Achtergrond

Als een gemeente een collectieve overstap op een andere energie-infrastructuur overweegt, is het zinvol om ook voor de aanwezige bedrijven en maatschappelijke instellingen te bezien of dit een redelijk alternatief is.

De invloed van alternatieven voor aardgas op utiliteitsgebouwen is moeilijker in te schatten dan voor woningen. Utiliteitsgebouwen verschillen sterk van elkaar qua omvang en gebruiksfunctie, die weer hun eigen aardgas-, energie- en warmtebehoefte hebben. Hier moeten gemeenten zich per wijk een beeld van vormen.

De dataset kan gemeenten inzicht geven in de mogelijke obstakels en kansen die utiliteitsbouw biedt bij het aardgasvrij maken van een buurt. Veel utiliteitsbouw kan kansen bieden voor collectieve oplossingen. Een inschatting van de kosten om alle utiliteitsbouw te isoleren naar de renovatiestandaard geeft een eerste indicatie hoeveel er moet gebeuren om de utiliteitsbouw te verduurzamen.

Meld je hier aan voor het webinar

Cookie-instellingen