Kennissessie Wet collectieve warmte (Wcw) - Stichting Warmtenetwerk

11-12-2023

Begin

11-01-2024 om 14:30

Einde

11-01-2024 om 16:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Verkadefabriek, 's-Hertogenbosch

Om de impact van klimaatverandering te verminderen, moeten Nederlandse woningen en gebouwen in 2050 aardgasvrij zijn. In de komende jaren is er dan ook een aanzienlijke inspanning nodig om ongeveer 2,6 miljoen extra aansluitingen op collectieve warmtesystemen te realiseren als alternatief voor gas. De nieuwe Wet collectieve warmte (Wcw) zal dit moeten ondersteunen om de energietransitie te versnellen. 

Meld je aan

Het wetsvoorstel voor de Wcw heeft als doel de overgang naar duurzame warmte, met name in de gebouwde omgeving, te versnellen. Tegelijkertijd streeft het ernaar de publieke belangen van duurzaamheid, leveringszekerheid en betaalbaarheid beter te waarborgen.

Invoering Wet collectieve warmte (Wcw)

Op 14 november is het voorstel voor de Wcw voor advies voorgelegd aan de afdeling Advisering van de Raad van State. De voorbereidende documenten zijn recentelijk openbaar gemaakt. Het is de bedoeling dat de Wcw in 2025 van kracht zal worden.

Door middel van een interactieve kennissessie willen wij de deelnemers van Stichting Warmtenetwerk en overige geïnteresseerden informeren over de inhoud en implicaties van het wetsvoorstel.  

Programma Kennissessie (onder voorbehoud)

Op 11 januari 2024 organiseert de Programmaraad Wet- en regelgeving van de Stichting Warmtenetwerk een kennisevent over de Wcw. Tijdens de kennissessie zal Femke Heine van EZK een inleiding geven over het wetsvoorstel en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Aansluitend aan deze kennissessie bent u tevens van harte uitgenodigd voor de nieuwjaarsborrel die ook in de Verkadefabriek plaatsvindt. Bekijk hieronder de tijden van het programma:

  • 14.15 uur – Inloop en ontvangst
  • 14.45 uur – Opening en welkom
  • 14.55 uur – Plenaire presentatie Femke Heine (Senior beleidsmedewerker, Ministerie EZK)
  • 15.55 uur – Wrap-up en afsluiting
  • 16.00 uur – Nieuwjaarsborrel (Jong) Warmtenetwerk (Clubzaal, Verkadefabriek)

De bijeenkomst is gratis voor gemeenten en andere overheden.

Cookie-instellingen