De Top van Onderop - Nationaal Klimaat Platform

17-10-2023

Begin

06-12-2023 om 09:00

Einde

06-12-2023 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Spant! in Bussum

Er worden al veel grote en kleine stappen gezet op weg naar een duurzame toekomst. Dat wil het Nationaal Klimaat Platform (NKP) op 6 december laten zien tijdens De Top van Onderop in Bussum.

Het programma

Op dat moment is in Dubai de internationale VN-klimaatconferentie in volle gang. Juist dan wil het NKP zichtbaar maken dat er in Nederland al veel gebeurt, zodat internationale onderhandelingen en de concrete dynamiek in Nederland bij elkaar komen. Het programma wordt nog verder uitgewerkt, de volgende onderwerpen zijn al bekend:

  • Op naar Energievrijstaten: hoe bepalen we zelf de prijs van onze energie.

  • Blik vooruit: Een gesprek tussen de verschillende generaties over drijfveren, tomeloze energie en gedeelde toekomstdromen.

  • Paris Proof: Rijtjeshuizen die energie opwekken en CO vasthouden. Kantoorpanden die nu al zo duurzaam gebouwd of gerenoveerd worden dat ze niet meer bijdragen aan de opwarming van de aarde. Er wordt op steeds meer plekken harder gelopen dan de regels van de overheid voorschrijven. De Dutch Green Building Council en Ballast Nedam Development vertellen aan de hand van concrete successen hoe ze dit doen en hoe jij ook een versnelling hoger kan.

  • Van Land tot pand: In deze sessie nemen boeren, bedrijven en bouwers je mee in deze ontwikkeling. Dankzij 200 miljoen uit het klimaatfonds groeit het zo hard als bamboe. 

  • Hoe kom ik achter de voordeur? Aan de hand van voorbeelden uit wijken en het werk van fixbrigades laat deze sessie zien hoe je in achterstandswijken de kansen kan pakken. Met hulp van nieuw opbouwwerk groeit het draagvlak voor de verduurzaming van onderop.

Meld je aan 

Cookie-instellingen