Energiedialogen Nationaal Plan Energiesysteem en ontwerp Programma Energie Hoofdstructuur

06-09-2023

Begin

07-09-2023 om 09:30

Einde

07-09-2023 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Nederland

Denk en praat mee over ons energiesysteem van de toekomst en de infrastructuur die daarvoor nodig is. Speel je een rol in het huidige energiesysteem, ruimtelijke ordening, of de energiesector? Meld je dan aan voor één van de 6 energiedialogen in september.

Nationaal plan energiesysteem en het ontwerp Programma Energie Hoofdstructuur

Op maandag 3 juli presenteerde minister Rob Jetten van Klimaat en Energie het concept van het Nationaal plan energiesysteem (NPE) en het ontwerp Programma Energie Hoofdstructuur (PEH). In het NPE staat hoe we in Nederland naar een klimaatneutraal energiesysteem toewerken: van opwek, gebruik en transport tot en met opslag van energie. Het PEH laat zien welke nieuwe nationale energie-infrastructuur hiervoor nodig is richting 2050. En waar we deze slim kunnen plaatsen. Ook geeft het PEH nationale kaders om zorgvuldig om te gaan met de ruimte.

Inhoud van de dag

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in gesprek over:

  • De hoofdkeuzes in het concept NPE. En de afwegingen hierbij tussen publieke belangen, zoals betaalbaarheid, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid.
  • De vraagstukken die spelen bij de verschillende energieketens. Denk bijvoorbeeld aan de mix van energiebronnen in het energiesysteem, overbelasting van het elektriciteitsnet en energiehubs.
  • De kknelpunten in ruimte voor de energiehoofdstructuur en hoe hiermee om te gaan in de praktijk. Dit wordt gebruikt voor de uitvoeringsagenda van het PEH.

De energiedialogen zijn verspreid over 6 dagen in 6 regio’s. Kun je niet naar de bijeenkomst in jouw eigen regio? Dan ben je welkom op een andere bijeenkomst. 

Bekijk de locaties en meld je aan

Cookie-instellingen