Rapport Sturen in transitie

Veel gemeenten zijn nog zoekende naar de invulling van hun regierol. Zij worstelen met de vraag hoe zij kunnen sturen en wat dit betekent voor de interne organisatie en de samenwerking met burgers en organisatie zoals woningcorporaties, netbeheerders en andere belanghebbenden. Het voormalig Programma Aardgasvrije Wijken, nu NPLW, heeft onderzoek laten doen om gemeente te helpen bij het maken van keuzes die te maken hebben met de invulling van de regierol. Het resultaat daarvan is het rapport Sturen in transitie. Hierin vind je inzich­ten die uit de proeftuinen zijn opgehaald, concrete handvatten voor het invullen van de regierol en ook inzichten die bruikbaar zijn voor opschaling.

Download het rapport sturen in transitie (pdf)

Het onderzoek biedt inzicht in de mogelijke invullingen van de regierol aan de hand van ervaringslessen en gemaakte keuzes. Het beschrijft de consequenties voor de inrichting van de eigen organisatie en geeft ervaringslessen en beleidslessen. 

Cookie-instellingen