Podcast: Aan de slag in de wijk, van plan tot uitvoering

10-07-2024

In aflevering 4 van de podcastreeks Expeditie Energie gaat het over regievoering door gemeenten. Projectleiders Remko Cremers en Leendert Odijk delen hun ervaringen en tips hoe je als gemeente regie voert op alle samenwerkende partijen. Rachel Marty van Netbeheer Nederland belt ook in.

In aflevering 4 van de podcastreeks Expeditie Energie gaat het over regievoering door gemeenten in de warmtetransitie. Projectleiders Remko Cremers (gemeente Almelo en Nijmegen) en Leendert Odijk (gemeente De Bilt) delen hun ervaringen en tips hoe je als gemeente regie voert op alle samenwerkende partijen. En hoe goede communicatie en het tijdig betrekken van bewoners voor hen heeft gewerkt om tot uitvoeringsplannen te komen. Rachel Marty van Netbeheer Nederland belt in om haar visie te delen.

Je kunt deze en andere podcasts van Expeditie Energie ook terugluisteren op Spotify en Apple Podcast.

Vervolg podcastreeks Expeditie Energie na de zomer

Na de zomerperiode gaat de podcastreeks Expeditie Energie verder. De volgende 2 afleveringen komen eraan:

  • Energiearmoede en -ongelijkheid aanpakken: hoe doen we dat?
    Gwen Jansen (Milieu Centraal) en Margo Abba (gemeente Almelo) bespreken hoe mensen met een smalle beurs toch energie kunnen besparen en hun huis verduurzamen. Hoe kom je achter de voordeur met deze informatie? En hoe win je het vertrouwen van bewoners? Ervaringsdeskundige Riaane Kuzee Hoogeveen geeft haar visie op de term ‘energiearmoede’. Er is namelijk genoeg energie, is het niet eerder ‘energie-ongelijkheid’?
  • De verduurzaming van onze schoolgebouwen, sportverenigingen en bedrijven
    Jan van Hout (Ovvia) en Margot Recter (ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO)) bespreken de inhoud van de Bespaar Samen methodiek: een initiatief dat is ontwikkelt door samenwerkende partijen uit de markt. Verder spreken ze over de belangrijkste wetten en kaders waar utiliteitsgebouwen nu al aan moeten voldoen, bijvoorbeeld label-C en de EML-lijst. Ook geven ze tips hoe je verduurzaming van utiliteit op de kaart zet. Walther Soeters (Profinn) belt in met de tip om je langetermijndoelen goed voor ogen te houden en licht toe waar dit weleens mis kan gaan.

Deze podcastserie is gemaakt om kennis en informatie over de energietransitie in de gebouwde omgeving te delen. Het gaat om uitwisseling tussen beleid, uitvoering en de verschillende betrokken partijen. Vanuit het Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving doen de volgende organisaties mee: ministerie van VRO, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Aedes, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Energie Nederland.

Eerdere afleveringen

Zie ook

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen