NPLW ondersteunt gemeenten in warmtetransitie met handreiking Warmteprogramma

02-07-2024

Uiterlijk eind 2026 leggen gemeenten in een warmteprogramma vast welke wijken, buurten en dorpskernen de komende 10 jaar van het aardgas afgaan en op welke wijze. Om gemeenten te helpen is er de handreiking Warmteprogramma. Het warmteprogramma wordt verplicht zodra de Wgiw van kracht is.

Uiterlijk eind 2026 leggen alle gemeenten in een warmteprogramma vast welke wijken, buurten en dorpskernen de komende 10 jaar van het aardgas afgaan en op welke wijze. Om gemeenten hierbij te helpen ontwikkelde NPLW de handreiking Warmteprogramma. Het warmteprogramma wordt verplicht zodra de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) van kracht is. De beoogde inwerkingtreding van de Wgiw is 1 juli 2025.

Rode bakstenen huizen met dakpannen

De handreiking Warmteprogramma beschrijft onder andere aan welke vereisten een warmteprogramma moet voldoen, het proces voor het opstellen ervan en wat handig of verstandig is om te doen. Daarnaast beschrijft de handreiking wat nog niet zeker is, omdat de noodzakelijke wet- en regelgeving nog in ontwikkeling is. De behandeling van de wetgeving kan nog leiden tot aanpassingen. Van een fictieve gemeenten is een warmteprogramma uitgewerkt. Zo krijg je een beeld hoe een warmteprogramma eruit kan zien.

Van transitievisie warmte naar warmteprogramma

In de transitievisie warmte legde je als gemeente vast in welke wijken je tot en met 2030 aan de slag gaat. In het warmteprogramma breng je de volgende periode tot 2035 in beeld. De  transitievisie warmte wordt onder de nieuwe wetgeving een warmteprogramma genoemd.

Hoe is de handreiking tot stand gekomen?

Bij het opstellen van de handreiking heeft NPLW hulp gehad van diverse stakeholders en partners, die vertegenwoordigd waren in een begeleidersgroep, werkgroepen en 2 klankbordgroepen. Hierin namen onder andere collega’s van gemeenten, provincies, van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg deel. In werksessies hebben ze meegedacht, feedback gegeven en inzichten geboden.

Webinar: Handreiking Warmteprogramma toepassen in de praktijk?

Op 28 juni organiseerde het NPLW het webinar ‘Handreiking Warmteprogramma toepassen in de praktijk’. Tijdens het webinar bespraken deskundigen de vereisten waaraan een warmteprogramma moet voldoen en gaven ze praktisch advies om als gemeente aan de slag te gaan. Het webinar is hier terug te kijken op onze website.

Lees meer over het warmteprogramma en download de handreiking

Afbeeldingen

Cookie-instellingen