Extra subsidie voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen

03-07-2024

Woningeigenaren krijgen sinds dit jaar extra subsidie voor milieuvriendelijke biobased isolatiematerialen. Deze stoten niet alleen minder CO2 uit, maar leggen ook nog eens CO2 vast. Biobased isolatiematerialen zijn effectief in het vasthouden van de warmte en in het tegengaan van hitte.

Woningeigenaren krijgen sinds dit jaar, bovenop de huidige subsidiebedragen, extra subsidie voor de toepassing van milieuvriendelijke biobased isolatiematerialen. Deze stoten niet alleen minder CO2 uit, maar leggen ook nog eens CO2 (in de vorm van koolstof) vast. Biobased isolatiematerialen zijn effectief in het vasthouden van de warmte (in de winter) maar ook in het tegengaan van hitte (in de zomer). Gemeenten kunnen woningeigenaren op deze extra subsidie wijzen in hun communicatie naar burgers.

Koutskelet van een gebouw

Wat zijn biobased-isolatiematerialen?

Biobased isolatiematerialen zijn natuurlijke materialen, gemaakt van bijvoorbeeld stro, vlas of houtwol. Ze hebben vaak een lagere milieu-impact dan andere isolatiematerialen.

Voor wie geldt de extra subsidie?

De subsidiebonus voor biobased milieuvriendelijke isolatiematerialen geldt voor de doelgroepen van de volgende regelingen:

  1. Particuliere woningeigenaren die aanvragen in de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE).
  2. VvE’s die aanvragen in de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE).

In 2025 volgt naar verwachting ook een wijziging van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH), zodat de subsidiebonus voor biobased isolatiemateriaal ook voor private verhuurders beschikbaar komt.

Hoeveel extra subsidie krijgt u?

De hoogte van de extra subsidie is afhankelijk van het type maatregel:

  • Dakisolatie € 5 per m2
  • Zoldervloerisolatie of spouwmuurisolatie € 1,50 per m2
  • Gevelisolatie € 6 per m2
  • Vloerisolatie € 2 per m2
  • Bodemisolatie € 1 per m2

Voor welke producten geldt de subsidiebonus?

Materiaal wordt beschouwd als ‘biobased milieuvriendelijk isolatiemateriaal’ als:

  1. het aandeel biomassa in het product ten minste 70% bedraagt (volgens de EN16575:2014) en is opgenomen in de environmental product declaration van de fabrikant;
  2. de milieukostenindicator maximaal 0,85 is bij een Rd-waarde van 3,5 (zoals vastgelegd in een categorie-1 kaart in de Nationale Milieudatabase).

Hoe kan een woningeigenaar de subsidiebonus verzilveren?

Als het isolatiemateriaal aan bovenstaande voorwaarden voldoet, komt een woningeigenaar in aanmerking voor de extra subsidie. In de meeste gevallen staat het isolatiemateriaal op de meldcodelijst, waardoor de woningeigenaar de extra subsidie automatisch krijgt als het materiaal wordt toegepast.

Als het isolatiemateriaal wel aan bovenstaande voorwaarden voldoet, maar nog niet op de meldcodelijst staat, kan de woningeigenaar aan de leverancier vragen om contact op te nemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om het isolatiemateriaal te laten beoordelen. Als het materiaal voldoet, komt het op de meldcodelijst te staan en komt de woningeigenaar in aanmerking voor de bonus.

De lijst met biobased milieuvriendelijke materialen waarop de extra subsidie van toepassing is, staat op de website van RVO.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen