Deelnemers Impulsdag gebruiken Positiekiezer: “Tool geeft gemeente houvast in gesprekken”

03-07-2024

Tijdens de Impulsdag Warmtenet werd de 'Positiekiezer warmtebedrijf voor gemeenten' gepresenteerd. Dit is een hulpmiddel voor gemeenten die met warmtenetten aan de slag willen, maar nog niet precies weten welke rol ze willen aannemen.

Op woensdag 12 juni 2024 organiseerden NPLW en Nieuwe Warmte Nu de Impulsdag Warmtenet in De Utrechtse Stadsvrijheid. Tijdens deze dag werd de 'Positiekiezer warmtebedrijf voor gemeenten' gepresenteerd. Dit is een hulpmiddel voor gemeenten die met warmtenetten aan de slag willen, maar nog niet precies weten welke rol ze willen aannemen.

2 mensen in gesprek aan tafel

De Positiekiezer is ontwikkeld door Platform 31 in samenwerking met BNG Bank en NPLW. Doorloop je de Positiekiezer, dan krijg je voor jouw gemeente inzicht in de startsituatie, de afwegingen en het handelingsperspectief. Ook krijg je aanknopingspunten voor gesprekken in de interne organisatie, inclusief het bestuur.

Tijdens de Impulsdag werkten verschillende deelnemers voor het eerst met de Positiekiezer. We spraken 4 van hen over hun ervaringen met de tool.

Maartje van Dalen – Werkorganisatie Druten Wijchen

In zowel de gemeente Druten als Wijchen wordt gewerkt aan warmteoplossingen in samenwerking met het Gelders Warmte Infrabedrijf (GWIB). Het GWIB is opgezet door de provincie Gelderland, Oost-NL en Firan. Het GWIB ondersteunt Gelderse gemeenten bij het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van warmtenetten.

“Wij hebben met het GWIB als samenwerkingspartner al een antwoord op de vraag of wij aandeelhouderschap in het warmtebedrijf willen hebben. De samenwerking schrijft namelijk voor dat wij als Gelderse gemeente een 50% aandeel nemen in het warmtenetwerkbedrijf. Niettemin vind ik de positiekiezer een nuttige tool. Ok, we zijn aandeelhouder. Maar hoeveel zeggenschap willen we? En welke zeggenschap willen we? De tool helpt de juiste overwegingen te maken. Het is een mooie bron om als input te gebruiken om het goede gesprek te voeren met alle verschillende partijen, zoals collega’s bij de gemeente, maar ook raadsleden en de wethouder. Ondanks dat wij al een positie hadden gekozen, helpt de positiekiezer ons wel degelijk. De tool geeft ons houvast en hiermee kunnen we op geordende wijze onze afwegingen aan anderen uitleggen.”

Lauran Spitters - Warm Heeg

Coöperatief burgerinitiatief Warm Heeg werkt sinds 2019 aan een aardgasvrij dorp. Warm Heeg wil een collectieve warmtevoorziening door alle inwoners van het Friese dorp aan te sluiten op een warmtenet. De warmte komt uit het oppervlaktewater van het Heegermeer (aquathermie).

“Ik was heel benieuwd naar de positiekiezer en ik moet zeggen: hij is redelijk compleet. Met Warm Heeg voeren wij gesprekken over ons warmte-initiatief en de rol van de gemeente Súdwest-Fryslân daarin. In die gesprekken merken we dat de gemeente naar een bepaalde aandeelhouderspositie neigt. Zij hebben natuurlijk met meer dorpskernen in de gemeente te maken en zoeken voor al die plannen naar de juiste vorm qua aandeelhouderspositie en financiering. Warm Heeg heeft al 500 handtekeningen van bewoners en wil graag zo snel mogelijk starten. De tool helpt om in het gesprek eenvoudig alle mogelijk vormen langs te lopen en de verschillende belangen met elkaar af te wegen.”

Marianna Fuchs - Gemeente Den Haag

“De Haagse gemeenteraad stemde in februari vóór een gemeentelijk warmtebedrijf. Wij zitten nu in het proces om te bepalen welke rol de gemeente Den Haag kan nemen in een publiek warmtebedrijf. En wat de Wet collectieve warmte voor ons betekent. Een tool die precies voor die keuze is ontwikkeld, is dus handig. De vragen in de positiekiezer zijn erop gericht de belangen die je als gemeente hebt naar boven te halen en ze inzichtelijk te maken. Ik wil de tool gebruiken om in gesprek te gaan met het kernteam van ambtenaren dat op strategisch niveau nadenkt over de Haagse warmte-aanpak. En daarna ook met de bestuurders en samenwerkingspartners.”

Yvette Bellens – Gemeente Heusden

“Gemeente Heusden is in de fase dat we naar een samenwerkingsovereenkomst willen met de bewonerscoöperatie, de warmtepartner en de wooncorporatie om af te spreken hoe we gezamenlijk een warmtenet gaan opzetten in de wijk. Daarvoor moeten we een lokaal warmtebedrijf oprichten en daar ontwikkelen we modellen voor. De positiekiezer komt voor ons op een perfect moment. We kunnen de tool gebruiken bij alle gesprekken. Waar moeten we rekening mee houden qua capaciteit en geld? Wat hebben we in huis, wat ontbreekt er nog? Wat moeten we als medeaandeelhouder allemaal regelen? Dat soort vragen. Natuurlijk hoeft niet alles bij de gemeente te liggen, maar juist dat kunnen we in die gesprekken met behulp van de tool vastleggen. We waren al op de goede weg, maar het is fijn dat we de kritische vragen van de tool kunnen meenemen.”

Meer informatie

Zie ook

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen