Heropening Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS)

01-07-2024

1 juli heropent de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS). Dit is een subsidie voor warmtebedrijven die bezig zijn met de aanleg van warmtenetten. De WIS is aan te vragen voor het deel van de investering in het warmtenet dat zich niet terugverdient.

1 juli heropent de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS). Dit is een subsidie voor warmtebedrijven die bezig zijn met de aanleg van warmtenetten. De WIS is aan te vragen voor het deel van de investering in het warmtenet dat zich niet terugverdient. Het gaat hiermee om projecten die zonder deze subsidie niet uitvoerbaar zijn, omdat die dan onrendabel zijn.

De aanvraagperiode van de WIS loopt van maandag 1 juli 09.00 uur tot vrijdag 13 december 17.00 uur. Dit jaar is er € 400 miljoen beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen deze subsidie niet zelf aanvragen. Een warmtebedrijf, energiecoöperatie, gemeentelijk warmtebedrijf of een warmtebedrijf waarin een gemeente deelneemt, kan de subsidie wel aanvragen.

Het is een subsidie voor vergevorderde plannen, waarbij binnenkort gestart wordt met de aanleg van een efficiënt warmtenet. Om de subsidie te ontvangen moeten er minimaal 250 kleinverbruikersaansluitingen zijn. Deze moeten zijn verspreid over minimaal 5 gebouwen en een eigen afleverset hebben.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen