4 klimaatscenario’s van het KNMI met aandacht voor koudevraag

24-06-2024

Het KNMI presenteerde 4 CO2-gerelateerde klimaatscenario’s tijdens de Impulsdag Warmtenetten. Met de warmtetransitie, werken we aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot. Omdat de koudevraag belangrijk is voor alle scenario’s vroegen het KNMI en TKI aandacht voor koudenetten en koudetechnieken.

Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) presenteerde 4 CO₂-gerelateerde klimaatscenario’s tijdens onze Impulsdag Warmtenetten. Met de warmtetransitie, onder meer door warmtenetten, werken we aan het terugdringen van de CO₂-uitstoot. En omdat de koudevraag belangrijk is voor alle scenario’s vroegen Henk van den Brink van het KNMI en Robert Jan van Egmond van TKI Urban Energy aandacht voor koudenetten.

 

De scenario’s, waar het in de video over gaat, hebben te maken met de hoeveelheid CO₂ die uitgestoten wordt en de gevolgen daarvan. Het KNMI heeft deze scenario’s uitgewerkt voor 2100. Dit zijn de 4 klimaatscenario’s:

  1. Hoge uitstoot en verdroging
  2. Hoge uitstoot en vernatting
  3. Lage uitstoot en verdroging
  4. Lage uitstoot en vernatting

Om klimaatverandering en de gevolgen van dien tegen te gaan, moet de CO₂-uitstoot flink om laag. De warmtetransitie draagt hier positief aan bij. In deze scenario’s wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de warmtetransitie en de warmtevraag, maar ook voor de koudevraag. Het wordt immers steeds warmer. We moeten daarom nadenken over hoe we ons huizen en andere gebouwen koel willen houden en maken, op een duurzame manier.

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen