€ 900 miljoen voor verduurzaming gebouwde omgeving

15-04-2024

Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten over het ontwerp-meerjarenprogramma 2025 van het klimaatfoBij de Voorjaarsnota 2024 is besloten over het ontwerp-meerjarenprogramma 2025 van het klimaatfonds.

Bij de Voorjaarsnota 2024 is besloten over het ontwerp-meerjarenprogramma 2025 van het klimaatfonds. Het kabinet geeft zo’n € 900 miljoen van de nog gereserveerde middelen voor verduurzaming van de gebouwde omgeving vrij.

Daarnaast is vanuit het Klimaatfonds ruim € 1 miljard beschikbaar gesteld voor de verdere ondersteuning van warmtenetten, via de Warmtenet Investeringssubsidie WiS (€ 973 miljoen) en een Waarborgfonds voor warmtenetten (ruim € 200 miljoen). Dit draagt bij aan de betaalbaarheid van nieuw aan te leggen warmtenetten.

Tot slot is er ruim € 63 miljoen beschikbaar voor het verder ondersteunen van biobased bouwen.

Definitieve besluitvorming vindt plaats bij behandeling van de Voorjaarsnota 2024 en de begroting van EZK in de Tweede en Eerste Kamer.

Meer informatie:

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen