Nieuw hulpmiddel: Positiekiezer warmtebedrijf voor gemeenten

12-06-2024

Wil je als gemeente aan de slag met warmtenetten? Maar weet je nog niet welke positie je daarin wilt nemen? De Positiekiezer warmtebedrijf voor gemeenten kan je hierbij helpen.

Platform 31 heeft de 'Positiekiezer warmtebedrijf voor gemeenten' gelanceerd. De Positiekiezer is een hulpmiddel voor gemeenten die met warmtenetten aan de slag willen, maar nog niet weten welke positie ze daarin willen nemen. Het hulpmiddel is tot stand gekomen in samenwerking met BNG Bank en het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie.

Hoe werkt de Positiekiezer?

Op basis van 7 vragen geeft de Positiekiezer inzicht in welke aandeelhouderspositie meer of minder voor de hand ligt, en wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. De uitkomst faciliteert het gesprek over de keuzes die je gemeente gaat maken, waarin belangrijke wensen en risico’s en consequenties van de aandeelhoudersrol thematisch naar voren komen. Het doorlopen van de Positiekiezer, levert het volgende op:

- inzicht in je startsituatie;
- inzicht in afwegingen en handelingsperspectief;
- aanknopingspunten voor gesprek in interne organisatie (met bestuur).

Ga naar de 'Positiekiezer warmtebedrijf voor gemeenten'

Zie ook


 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen