Nationale Ombudsman: 'Overheid kan meer doen in overstap naar aardgasvrije woningen'

10-10-2023

Vandaag verscheen het rapport ‘Een warme transitie’ van de Nationale ombudsman (NO) over de uitdagingen en kansen in de warmtetransitie. Het rapport benadrukt het belang van toegankelijke communicatie, actieve burgerparticipatie en betaalbare oplossingen voor alle inwoners.

Vandaag verscheen het rapport ‘Een warme transitie’ van de Nationale ombudsman (NO) over de uitdagingen en kansen in de warmtetransitie. Het rapport benadrukt het belang van toegankelijke communicatie, actieve burgerparticipatie en betaalbare oplossingen voor alle inwoners.

De signalen en bevindingen die de Nationale Ombudsman deelt in dit rapport, herkent het NPLW. Veel signalen komen terug in het recent gepubliceerde onderzoek Lokale Warmte in Beeld, een kwalitatief onderzoek tot stand gekomen door gesprekken die NPLW heeft gevoerd met alle gemeenten in Nederland.
 
NPLW ondersteunt  en inspireert gemeenten in hun regierol in de lokale warmtetransitie. Dit doen wij door het bieden van kennis en handelingsperspectief door het delen van inzichten, ervaringen en goede voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast richten we ons op signaleren en agenderen  van kansen en knelpunten in de warmtetransitie en het monitoren van de voortgang. Het rapport dat vandaag werd gepubliceerd ondersteunt de noodzaak van deze inspanningen.  

Meer informatie

Afbeeldingen

Cookie-instellingen