Hoe vroeg provincie Noord-Holland de SpUk-regeling regionale samenwerking aan?

07-09-2023

Sinds juli 2023 is de SpUk-regeling voor regionale samenwerking beschikbaar. Regio’s Noord-Holland Noord en Zuid vroegen meteen in juli aan. Hoe is dat zo snel gegaan?

Sinds juli 2023 is de SpUk-regeling voor regionale samenwerking beschikbaar. Regio’s Noord-Holland Noord en Zuid vroegen meteen in juli aan. Hoe is dat zo snel gegaan?

Specifieke Uitkering (SpUk) regionale structuur Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Tot en met 2025 is er jaarlijks geld beschikbaar om regionale samenwerking te versterken. Met deze Specifieke uitkering (SpUk) van het Ministerie van BZK kunnen gemeenten nog beter kennis delen en samen optrekken en zo de warmtetransitie versnellen. Aan het woord zijn Peter Korbee en Pim van Herk van de provincie Noord-Holland.

Vraag ophalen bij gemeenten

Met het Servicepunt ondersteunt de provincie al meer dan twintig jaar de Noord-Hollandse gemeenten bij kennisontwikkeling en kennisuitwisseling rond het verduurzamen van de gebouwde omgeving. De activiteiten die het Servicepunt uitvoert zijn in lijn met de voorwaarden van de SpUK-regeling. In maart dit jaar begon de provincie al met de aanvraag. Peter: “Op het moment dat duidelijk was dat de regeling er zou komen, zijn we meteen de vraag gaan ophalen bij gemeenten. We vroegen het Servicepunt Duurzame Energie om bijeenkomsten te organiseren. De eerste sessie was in Heerhugowaard waar we met een groot deel van de 18 gemeenten over de bedoeling van de regeling spraken. In deze sessie keken we naar de opgaven die bij gemeenten spelen in de warmtetransitie. En welke capaciteitsbehoeften er zijn. De vragen van gemeenten verschillen altijd (een beetje). Daarom is een inhoudelijke voorverkenning belangrijk om samen tot beslissingen te komen.” 

De provincie diende als budgethouder de aanvraag in

Het Servicepunt stelde een conceptstuk op wat in de 2e sessie werd besproken. Peter: “In de derde en laatste sessie maakten we samen met de gemeenten het plan definitief. Omdat tijdens de sessies bleek dat gemeenten niet stonden te springen om als centrumgemeente op te treden voor het aanvragen en beheren van de SpUk-middelen, bood de provincie aan om dit namens de gemeenten te doen. Op dit aanbod reageerden alle gemeenten positief. Vervolgens brachten we het plan via de RES-structuur naar de stuurgroep met alle wethouders. Die waren ook positief.” Pim: “Toen duidelijk werd dat de provincie ook de aanvraag mocht indienen, hebben wij de SpUk-regeling aangevraagd. Begin juli ging de aanvraag de deur uit. Nu zijn we bezig met de voorbereiding van de aanbesteding.”

Organiseren van fysieke bijeenkomsten

Pim: “Het is gelukt om tot een gedragen plan te komen omdat we een intensief proces doorliepen met fysieke bijeenkomsten. Samenkomen is belangrijk als je rekening moet houden met elkaars wensen. Het grootste deel van de gemeenten heeft meermaals van zich laten horen in de sessies. Ook hebben we afspraken gemaakt over opdrachtgeverschap. Hierdoor verwachten we later minder discussie te hoeven hebben over de inzet van de middelen.”

Op de vraag of er tips zijn voor andere regio’s, vertelt Peter: “Begin op tijd en deel het plan met alle gemeenten. Kijk uit dat je niet teveel in details gaat zitten. Blijf op hoofdlijnen met elkaar in gesprek. Het gaat in de aanvraag niet om individuele vragen van gemeenten maar om het eerlijk verdelen van de gelden. Zorg dat je iemand vindt die meerdere gemeenten kan bedienen. Bij de provincie Noord-Holland werken we samen met het Servicepunt en daardoor konden we snel starten. Zij zijn goed in het organiseren van bijeenkomsten en het samenbrengen van gemeenten.”  En nog een laatste tip van Pim: “Bereid parallel alvast de aanbesteding voor, zodat je deze direct kan starten na een positief besluit op de SpUk-aanvraag. Zo’n aanbesteding kost toch al snel meer dan een halfjaar en zo win je weer wat tijd.”

Meer weten? Met vragen over de SpUk-regeling kun je terecht bij jouw accounthouder. Wil je meer weten over de Noord-Hollandse aanpak? Neem dan contact op met Pim van Herk, herkp@noord-holland.nl, of Peter Korbee, korbeep@noord-holland.nl.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.