Programma

Tijdstip

Onderwerp

 

 9.30 - 10.00 uur

 Inloop

 

 10.00 - 10.15 uur
 

Plenaire opening door Maureen van Eijk, directeur NPLW en André Jurjes, directeur NWN

 

 10.15 - 12.45 uur

Parallelprogramma: Crack the process

 

 10.15 - 11.15 uur

Ronde 1: Kennis- & Inspiratiesessies

 

 11.15 - 11.30 uur

 Pauze en wisselen zalen

 

 11.30 - 12.30 uur

Ronde 2: Kennis- & Inspiratiesessies

 

 12.30 - 13.30 uur

 Lunch

 

 13.30 - 16.30 uur

 Verdiepingssessies

 

 14.45 - 15.15 uur

 Pauze

 

 15.15 - 16.30 uur

 Vervolg verdiepingssessies

 

 16.30 - 17.30 uur

 Borrel

 

 

Informatie over de sessies

Je maakt een keuze voor kennis- en inspiratiesessies in de ochtend. Deze bestaat uit 2 rondes. In de middag zijn er verdiepingssessies.

Neem je deel aan de parallelsessie? Dan kies je geen andere sessies in de ochtend. In de middag ga je wel naar een verdiepingssessie naar keuze.

Parallelprogramma

Crack the Process

Crack the Process is een ontwerpuitdaging waarin teams zich buigen over een warmtenetproject uit de eigen gemeente. Het doel is om een proces uit te tekenen van maximaal één jaar – vanaf de start van de verkenning totdat er een definitief aanbod aan bewoner gedaan. De mensen in het team werken samen aan een lokaal warmtenet wat de casus voor de ontwerpuitdaging vormt. Besluiten staan tijdens Crack the Process centraal. Er lopen experts rond die bijdragen aan de gesprekken. Voor elk team is er een teamcoach om de gesprekken te begeleiden.

Aanmelden
Voor dit programmaonderdeel zijn teams uitgenodigd. Crack the Process is een initiatief van NPLW, TKI Urban Energy, EnergieSamen, Nieuwe Warmte Nu, RVO, VNG en Stichting Warmtenetwerk. Via een directe uitnodiging zijn al teams benaderd. Er is nog plek voor meer teams. Wil je samen met je team een stap verder komen in 1 dag? Meld je aan.

Om je te kunnen aanmelden moet je het volgende hebben:

  1. Team, waarin tenminste: de gemeente (teamleider) en één of meerdere vastgoedeigenaren en, indien van toepassing, een warmtegemeenschap. Aanvullend zit optioneel ook in dat team: een adviseur, een warmteleverancier, een kennisinstelling. Teams bestaan uit minimaal 3 en maximaal 8 deelnemers.
  2. Casus, van een warmtenet in de bestaande bouw waar dit team daadwerkelijk aan werkt.

Wil je meer weten over Crack the Process en/ of eerst overleggen voordat je je inschrijft? Neem contact op met Marten Witkamp via marten@tki-urbanenergy.nl.  

In de middag ga je naar een verdiepingssessie naar keuze.

 

Ronde 1

1.1) Warmtenet Gorinchem: al 500 woningen aangesloten

In Gorinchem wordt een warmtenet aangelegd. Niet een uitbreiding van een bestaand net, maar een geheel nieuw ontwikkeld net voor bestaande bouw. Met restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie als bron. Waarom lukt het in Gorinchem wel? Wat zijn hier de succesfactoren? Wat kunnen we hiervan leren? Welke rol pakt de gemeente? Wat zijn potentiële belemmeringen en hoe wordt daar mee omgegaan? In deze sessie gaan we deze vragen proberen te beantwoorden. Tijdens deze sessie is er veel ruimte voor vragen en discussie.
Deze sessie wordt georganiseerd door NPLW en de gemeente Gorinchem.

Sprekers
Michiel Hillenius – gespreksleider (NPLW), Bertus den Toom (gemeente Gorinchem).

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor projectleiders van warmtenetten, gemeentelijke beleidsambtenaren, woningcorporaties, bewoners, warmtebedrijven en voor alle betrokken partijen in de warmtetransitie in wijken.

Maximaal 35 deelnemers

1.2) Mini-warmtenetten: de potentie en de praktijklessen

Mini-warmtenetten zijn collectieve warmteoplossingen voor 2-100 woningen. Ze sluiten ideaal aan bij de schaal van veel bewonersinitiatieven en kunnen door de overzichtelijke aantallen sneller worden ontwikkeld. Toch is dit nog een redelijk nieuw gebied in het speelveld tussen individuele warmteoplossing en buurt/wijk/stadswarmtenetten.

Tijdens deze inspiratiesessie delen we kennis die momenteel ontstaat uit het pionieren met mini-warmtenetten. Wanneer is een mini-warmtenet een goed idee in vergelijking met andere warmteoplossingen? Welke technische mogelijkheden zijn er? Hoe organiseer je zowel het ontwikkelproces als de beheerfase efficiënt op de mini-schaal? En, welke vragen komen op gemeentes af rond mini-warmtenetten? Ook delen we praktijkvoorbeelden en laatste inzichten uit het streven naar pilots in de provincie Utrecht.

Deze sessie wordt georganiseerd door Next2Company en de provincie Utrecht. Zij werken momenteel samen aan pilots met mini-warmtenetten in de provincie.

Spreker
Gerbert Hengelaar – gespreksleider (Next2Company/provincie Utrecht).

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor iedereen die de mogelijkheden en uitdagingen van mini-warmtenetten beter wil begrijpen en benieuwd is naar de laatste inzichten uit de praktijk.

Maximaal 35 deelnemers

1.3) Een succesvol aanbod voor een warmtenet aan woningeigenaren: leren van de koplopers

Het betrekken van woningeigenaren bij het plannen van een warmtenet en ervoor zorgen dat bewoners ook akkoord gaan met het aanbod, blijkt een grote uitdaging. Leer van de koplopers die dit proces al hebben doorlopen. NPLW deed onderzoek naar dit vraagstuk. Ekiep voerde dit onderzoek uit. Tijdens deze sessie worden de geleerde lessen interactief gedeeld. Ontdek hoe je de participatie kan vormgeven en hoe je het aanbod optimaal afstemt op de woningeigenaren.

Deze sessie wordt georganiseerd door Ekiep.

Spreker
Debbie Mous – gespreksleider (Ekiep).

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor gemeenteambtenaren en partners bij de ontwikkeling van warmtenetten die verantwoordelijk zijn voor het betrekken van bewoners bij een warmtenet en het doen van een succesvol aanbod.

Maximaal 35 deelnemers

1.4) Beleid en instrumentarium warmtenetten

In deze sessie geven we je een overzicht van het beleid en financieel instrumentarium voor warmtenetten en wat dit betekent voor de haalbaarheid van warmtenetten. We gaan o.a. in op de subsidies WIS, SDE++ en ISDE. Ook gaan we in op de ontwikkelingen van het Waarborgfonds en het nationaal warmtebedrijf. Ook bespreken we de stand van zaken van de Wet collectieve warmte (Wcw) en de ontwikkelingen van de kosten gebaseerde tariefmethodiek.

Deze sessie wordt georganiseerd door NPLW.

Sprekers
Yvonne Hofman (NPLW), Tim Mooiman (RVO).

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor projectleiders en gemeenteambtenaren die bezig zijn met de ontwikkeling van warmtenetten.

Maximaal 35 deelnemers

1.5) Wat kunnen we leren van Denemarken?

Ontdek lessen uit het Deense model. Met ruim 400 warmtebedrijven die allemaal in publiek eigendom zijn en twee derde van de woningen die aangesloten zijn op een warmtenet, lijkt de energietransitie in Denemarken op het eerste gezicht eenvoudiger. En daardoor lastiger te vergelijken met Nederland. Toch kunnen we een hoop leren van de lessen over de Deense warmtenetten. In deze inspirerende sessie duiken we dieper in het Deense model.

Deze sessie krijgt nog een nadere invulling. Zodra er meer bekend is, vullen we het programma aan.

Sprekers
Susana Paardekooper, Danish Energy Agency.

Voor wie?
Heb je interesse in het Deense model? Geef je dan voor deze sessie op.

Maximaal 35 deelnemers

 

Ronde 2

2.1) Sliedrecht: particulieren aan het warmtenet. Hoe dan? 

In Sliedrecht worden dit jaar de eerste particuliere woningen op het warmtenet aangesloten. Daar gingen vier jaren aan gesprekken, planningen, berekeningen, tegenvallers (veel) en meevallers (enkele) aan vooraf. Hoe is het proces verlopen in Sliedrecht? Wat zijn hier de succesfactoren? Maar vooral: wat zijn de geleerde lessen? Tijdens deze sessie is er veel ruimte voor vragen en discussie.

Deze sessie wordt georganiseerd door NPLW.

Sprekers
Michiel Hillenius – gespreksleider (NPLW), Lucien van der Plaats (gemeente Sliedrecht).

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor projectleiders van warmtenetten, gemeentelijke beleidsambtenaren, woningcorporaties, bewoners, warmtebedrijven en voor alle betrokken partijen in de warmtetransitie in wijken.

Maximaal 35 deelnemers

2.3) Staatssteun aan warmtenetten

In de uitvoering van warmtenetten gaan kosten ver vooruit aan de baten. Ook is het vaak onzeker hoeveel mensen uiteindelijk een aansluiting willen op het warmtenet. Daarom maken veel warmtebedrijven, zowel publiek als privaat, gebruik van publieke cofinanciering van de Rijksoverheid, provincie en gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan subsidies van de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) en Proeftuin Aardgasvrije Wijken (PAW). En ook leningen in combinatie met garanties worden gebruikt. Bijvoorbeeld een lening van de Bank Nederlandse Gemeentes (BNG) of de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) gecombineerd met een garantie van de gemeente.

Wanneer publieke middelen worden ingezet in de markt kun je te maken krijgen met ‘staatssteun’. De Europese Unie legt lidstaten spelregels op over wanneer en hoe overheden geld mogen inzetten in de markt. Omdat er steeds meer instrumenten worden ingezet om warmtenetten op te schalen en betaalbaar te maken, krijgen overheden steeds meer te maken met deze spelregels.
 
De sessie wordt gezien als een startpunt van een gesprek over staatssteun. Om kennis met elkaar te delen en om vraagstukken bij gemeentes te inventariseren en bespreekbaar te maken.  
 
Deze sessie wordt georganiseerd door RVO.

Sprekers
Max Brouwer – gespreksleider (RVO, Nieuwe Warmte Nu en WIS).

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor gemeenteambtenaren en gemeentelijke juristen.

Maximaal 35 deelnemers

2.4) Hoe kom je tot een uitvoeringsplan?

In deze sessie gaan we dieper in op het belang van uitvoeringsplannen voor de transitie naar een aardgasvrije omgeving. Bijna alle gemeenten hebben in 2021 hun visie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving vastgelegd in een transitievisie warmte. Nu is het tijd om die visie om te zetten in concrete acties op buurt-, wijk- of dorpsniveau. We laten zien hoe je met behulp van de NPLW-handreiking zelf uitvoeringsplannen kunt opstellen die je voorbereiden op het gebruik van de aanwijsbevoegdheid. We bespreken de cruciale aspecten, beantwoorden zoveel mogelijk jullie vragen en bieden ruimte voor het delen van ervaringen.

Sprekers
Mariken Betsema en Ivo de Klerk van MSG Sustainable Strategies

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor projectleiders van warmtenetten, gemeentelijke beleidsambtenaren en bewonersinitiatieven.

Maximaal 35 deelnemers.

2.5) Het Warmtebedrijf Rotterdam – lessen voor de gemeentelijke organisatie

In 2022 verkocht de gemeente Rotterdam haar noodlijdende warmtebedrijf aan Vattenfall. Na een Rekenkamerrapport en een raadsenquête besloot de gemeenteraad unaniem om het warmtebedrijf te verkopen.

De gemeente Rotterdam heeft met het Warmtebedrijf Rotterdam hele goede stappen gezet in de warmtetransitie, maar het Warmtebedrijf Rotterdam heeft ook veel tegenslagen gekend en daarbij zijn ook fouten gemaakt. Deze fouten zijn waardevolle lessen voor gemeenten die ook nadenken over de oprichting van een gemeentelijk/publiek warmtebedrijf.
In deze sessie neemt de gemeente Rotterdam jou mee in het verhaal van het Warmtebedrijf Rotterdam. Wat ging er mis? En hoe voorkomen we dit in de toekomst? Daarna gaan we hierover met elkaar de discussie aan.

Deze sessie wordt georganiseerd door de gemeente Rotterdam.

Sprekers
Lydia Hameeteman (gemeente Rotterdam), Stefan Olsthoorn (gemeente Rotterdam).

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor iedereen die betrokken is bij de oprichting van een gemeentelijk of publiek warmtebedrijf.

Maximaal 35 deelnemers

 

Verdiepingssessies

A) Kraak de Laatste Meter

De aansluiting in de woning (bestaande bouw) op een warmtenet is een belangrijk onderdeel van het hele proces van ontwerp tot aanleg van een collectief warmtesysteem. Deze ‘laatste meter’ heeft vaak nog veel voeten in de aarde. Daarom gaan we aan de slag met de vraag ‘Hoe leggen we de laatste meter aan met veel lagere kosten, minder risico en minimaal ‘gedoe’ voor de bewoner?’.

Vandaag gaan we aan de slag met de organisatorische aspecten van dit vraagstuk.
 
Tijdens de werksessie ga je in een team van 4-6 personen aan de slag. Onder begeleiding van een teamcoach maakt elk team aanvullingen op de organisatorische knel- en ontwikkelpunten die zij in hun case (bijvoorbeeld een bepaald type woning) tegenkomen tijdens de aansluiting. Vervolgens werken de teams aan mogelijke oplossingen. Er zijn experts aanwezig om vragen te beantwoorden.
 
Deze sessie wordt georganiseerd door Nieuwe Warmte Nu, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW), gemeente Rotterdam en Duurzaam Energie Perspectief (onderdeel van Alliander). Bouwend Nederland en Stichting Warmtenetwerk hebben in 2023 ook een aantal workshops georganiseerd over dit onderwerp. Het eindresultaat hiervan heeft ons geïnspireerd voor deze werksessies. Dit programma is met hulp van beide organisaties tot stand gekomen.

Sprekers
Frits Verheij – gespreksleider (Nieuwe Warmte Nu).
Experts en teamcoaches zijn o.a. Peter Blesgraaf, Eva Terpstra, Mario Willems, Lammert van Wijk.  

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor partijen die onderdeel zijn van de aanleg en organisatie van de laatste meter: gemeente, warmtebedrijf, netbeheerder, woningbouwcorporaties, aannemersbedrijven, installateurs en isolatiebedrijven.

Maximaal 25 deelnemers

B) Aan de slag met een succesvol aanbod voor een warmtenet aan woningeigenaren

Ontdek wat wel en niet werkt tijdens deze verdiepingssessie over het betrekken van woningeigenaren bij het plannen van warmtenetten. Je krijgt de kans om zelf aan de slag te gaan met jouw eigen casus aan de hand van opdrachten.
Leer van praktijkvoorbeelden en ontdek hoe je participatie vorm kunt geven en het aanbod kunt afstemmen op woningeigenaren. Deze interactieve sessie biedt waardevolle inzichten die direct toepasbaar zijn in jouw eigen projecten. Doe mee en versterk jouw vaardigheden en kennis om bewoners effectief te betrekken bij en een aantrekkelijk aanbod te ontwikkelen voor aansluiting op het warmtenet.
Deze sessie wordt georganiseerd door SlimRenoveren.

Spreker
Doris de Bruijn – gespreksleider (SlimRenoveren).

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor gemeenteambtenaren en hun partners in warmtenetprojecten (bijvoorbeeld warmtebedrijf, coöperatie/bewonersgroep) die verantwoordelijk zijn voor het betrekken van bewoners bij een warmtenet en het doen van een succesvol aanbod.

Maximaal 20 deelnemers

C) Van volloop tot leegloop: aan de slag met de risico’s bij warmtenetten

Bij het ontwikkelen van warmtenetten moeten verschillende risico’s worden ingecalculeerd, zoals het vollooprisico, de afnemende warmtevraag, onzekerheden over de bron en kostenstijgingen. Die hebben grote invloed op de haalbaarheid van een warmteproject. In deze sessie gaan we aan de hand van warmtenet casussen aan de slag met hoe je deze risico’s aan de voorkant goed in kaart kunt brengen, hoe je ze kunt mitigeren en hoe je afspraken maakt over verdeling van risico tussen projectpartners. En welke rol gaan een toekomstige nationaal warmteinvesteringsbedrijf en een waarborgfonds daarbij spelen?

Ook gaan we aan de slag met het formuleren van de randvoorwaarden voor een goed inzicht in de risico’s. Een van de belangrijkste is transparantie van alle partijen over waar en in welke mate risico’s zijn ingecalculeerd. Het vraagt ook afspraken over welke kosten waarbij horen, en hoe die gerapporteerd worden. In deze sessie delen we voorbeelden van wat er mis kan gaan, en hoe je dit kunt voorkomen.
Deze sessie wordt georganiseerd door NPLW en TNO.

Sprekers
Yvonne Hofman (NPLW), Jacob Janssen (TNO).

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor projectleiders warmtenetten, gemeenteambtenaren en hun partners in warmtenetprojecten (bijvoorbeeld warmtebedrijf, coöperatie/bewonersgroep) die verantwoordelijk zijn voor het nadenken over risico’s en financiën.

Maximaal 25 deelnemers

D) Aandeelhouder worden in een warmtebedrijf? Aan de slag met de ‘positiebepaling tool warmtenetten’ 

Bij veel gemeenten speelt de vraag welke taken, rollen en verantwoordelijkheden ze moeten nemen bij de ontwikkeling van een warmtenet. Eén van die belangrijke afwegingen is of je als gemeente aandeelhouder wordt. Een juiste balans tussen wensen om te sturen en het dragen van risico’s vraagt om een zorgvuldige afweging. Platform31 en BNG ontwikkelden samen met NPLW, en input van VNG en IPO, een tool om gemeenten te ondersteunen en te helpen hun rol te pakken. In deze sessie ga je samen met andere gemeenten afwegingen maken en deze vervolgens met elkaar delen aan de hand van deze tool. Ook kijken we naar de consequenties van de keuzes.
Deze sessie wordt georganiseerd door Platform31 en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Sprekers
Hannah Tullemans – gespreksleider (Platform31), Caspar Boendermaker – gespreksleider (BNG).

Voor wie?
Deze sessie is voor ambtenaren van verschillende disciplines in de gemeenten die gaan over de rolneming in warmtenetten – zoals financiën, juridische zaken – en voor projectleiders warmtetransitie.

Maximaal 25 deelnemers

E) Energiegenerator: een stap verder in de samenwerking tussen gemeente en coöperatie

Samenwerking tussen gemeente en energiecoöperaties biedt veel kansen om de warmtetransitie te realiseren. Maar hoe geef je de samenwerking vorm? Publiek-civiel samenwerken roept uitdagingen op zoals welke rol- en taakverdeling wenselijk is voor beide partijen, wie welke verantwoordelijkheden en risico’s draagt en hoe je het proces vorm gaat geven. In deze sessie word je door experts een stap verder geholpen om deze vraagstukken te behandelen en om eventuele afspraken te borgen.

Deze sessie wordt georganiseerd door Energie Samen.

Sprekers
Ilonka Marselis – gespreksleider (Energie Samen).

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor koppels van ambtenaren en energiecoöperaties die hun samenwerking vorm aan het geven zijn.

Maximaal 25 deelnemers

F) Hoe werkt samenwerken in de warmtetransitie?

In deze interactieve werksessie duiken we dieper in op de complexe wereld van samenwerken binnen de warmtetransitie. Hoe werkt samenwerken eigenlijk?

Wat is samenwerking, hoe kan het perspectief op samenwerken verschillen en hoe kan het een basis vormen voor succesvolle projecten binnen de warmtetransitie. De sessie wordt opgebouwd rond verschillende thema's, zoals:

  • Belangen en waarden: het begrijpen van de diverse belangen en waarden van betrokken partijen en hoe deze elkaar kunnen beïnvloeden;
  • Fases in de samenwerking: het analyseren van de verschillende fasen van samenwerking en identificeren van de uitdagingen en kansen in elke fase;
  • Verschuivende belangen: hoe veranderen belangen gedurende het proces en hoe kunnen we hier effectief op anticiperen en mee omgaan;
  • Dynamiek van de samenwerking: het bespreken van strategieën voor het herijken van samenwerkingen wanneer nodig.

Deze sessie wordt georganiseerd door TNO.

Spreker
Rinus Elsman – gespreksleider (TNO)

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor mensen die samenwerken met andere organisaties om een warmteproject voor elkaar te krijgen.

Maximaal 25 deelnemers

G) Overeenkomsten bij warmtenetten

Het vastleggen van gezamenlijke afspraken in een overeenkomst kan een stap in de goede richting betekenen voor de ontwikkeling van het beoogde warmtenet. Tegelijkertijd vormt het opstellen van een overeenkomst vaak een uitdaging, bijvoorbeeld vanwege de benodigde expertise en inspanning. In deze verdiepingssessie richten we ons op twee soorten overeenkomsten in de beginfase van een warmtenettraject: de intentieovereenkomst (IOK) en samenwerkovereenkomst (SOK). Hoe kun je effectief navigeren binnen het complexe juridische landschap en hoe leg je afspraken over de samenwerking vast?

Tijdens deze verdiepingssessie krijg je inzicht in het planproces bij warmtenetten en ontdek je welke overeenkomsten van belang zijn in dat proces. We hebben gewerkt aan een voorbeeld-IOK en -SOK, die we tijdens de sessie gezamenlijk verder zullen verfijnen. Afhankelijk van de deelnemers kunnen we ons focussen op concrete bouwstenen voor deze overeenkomsten of op overeenkomsten voor specifieke casussen.

Deze sessie wordt georganiseerd door TKI Urban Energy en NPLW.

Sprekers
Gespreksleiders: Marten Witkamp (TKI Urban Energy) en Koen Vermeulen (NPLW).

Voor wie?
De sessie is interessant voor mensen die een warmtenet proberen te realiseren, die relatief aan het begin van het traject staan en die grip willen krijgen op de juridische overeenkomsten die ze waarschijnlijk zullen moeten gaan sluiten.

Maximaal 25 deelnemers

H) Inventarisatie standaardisering vergunningverlening

Bij de aanleg van warmtenetten zijn veel verschillende vergunningen nodig. Die verschillen zijn afhankelijk van het soort bron, type opslag en distributie. In de praktijk blijkt dat deze wirwar van vergunningen leidt tot een vertraging van het proces van aanleg van warmtenetten. In deze sessie willen wij samen inventariseren welke kennis er nu is rondom de vergunningverlening en waar nog kennis nodig is. We willen op zoek gaan aan de hand van jouw casuïstiek tegen welke knelpunten jij in de praktijk aanloopt. We willen inventariseren of standaardisering mogelijk is om de vergunningverlening te stroomlijnen om zo de noodzakelijke versnelling in de procedures te krijgen.

Deze sessie wordt georganiseerd door Deltares.

Sprekers
Willemijn van Doorn-Hoekveld - gespreksleider (Deltares), Bonne van der Veen - gespreksleider (Deltares).

Voor wie?
Gemeenteambtenaren en hun partners in warmtenetprojecten, die de vergunningen aanvragen (bijvoorbeeld warmtebedrijven) of die te maken hebben met vergunningaanvragen (vergunningverleners/juridisch medewerkers van gemeenten) en eventueel Waterschappen (met aquathermie als bron).

Maximaal 25 deelnemers

I) Impact klimaatverandering op de warmtetransitie | Netcongestie als kans

Impact klimaatverandering op de warmtetransitie
Experts van het KNMI, Deltares en TKI Urban Energy nemen je mee naar de toekomst. Henk van den Brink (KNMI) gaat in op de verwachte klimaatverandering op basis van de klimaatscenario’s van het KNMI. Ronald Roosjen (Deltares/NWN) laat zien dat in steeds meer stedelijke gebieden de warmte- en koudevraag naar elkaar toe groeien en hoe die (in potentie) met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Robert Jan van Egmond van TKI Urban Energy leidt vervolgens met de aanwezigen de discussie over wat de impact is op de warmtetransitie en op welke manier daar in het dagelijkse werk van de aanwezigen nu al rekening mee gehouden kan worden.
Deze sessie wordt georganiseerd door TKI Urban Energy samen met KNMI en Deltares/NieuweWarmteNu.

Sprekers
Robert Jan van Egmond - gespreksleider (TKI Urban Energy), Henk van den Brink (KNMI), en Ronald Roosjen (Deltares).

Netcongestie als kans
In deze sessie staan we met experts stil bij de relatie tussen warmtenetten en netcongestie. Wat weten we er wel en niet over en welke vermeden netverzwaring levert een warmtenet op? De recente inzichten worden gedeeld en er is ruimte voor gesprek en vragen.

Deze sessie wordt georganiseerd door NPLW.

Sprekers
<nadere informatie volgt>

Voor wie?
Deze beide sessies zijn interessant voor gemeenteambtenaren, woningcorporaties, energiecoöperaties en warmtebedrijven.

Maximaal 25 deelnemers

J) VvE’s en warmtenetten

Een warmtenet realiseren met VvE’s in de wijk kent uitdagingen. Zowel juridisch als organisatorisch als financieel. In deze sessie ga je onder begeleiding van experts en koplopers aan de slag met concrete vraagstukken in jouw warmtenetproject. Deze kunnen juridisch, organisatorisch, financieel of beleidsmatig zijn. Onder andere koplopergemeente Schiedam en het ministerie van BZK zijn aanwezig om juridische expertise in te brengen en informatie te geven over de versnellingsagenda van BZK voor VvE’s en verduurzaming.

Deze sessie wordt georganiseerd door NPLW samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en diverse experts.

Sprekers
Leatitia Ouillet – gespreksleider (gemeente Schiedam), Mark Bal (ministerie van BZK), Francine Splinter (NPLW).

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor iedereen die werkt aan de aansluiting van VvE’s op warmtenetten; gemeenten, woningcorporaties (vaak onderdeel van een VvE), warmtebedrijven en andere betrokken partners.

Maximaal 25 deelnemers

 

Meld je aan voor de impulsdag

Lees meer over de Impulsdag warmtenet


Impulsdag


Locatie en contact


Aanmelden

Cookie-instellingen